Vyjadrenie michalovskej nemocnice k situácii ohľadom osýpkovej epidémie
11.7.2018

„Dnes ráno infektologické oddelenie michalovskej nemocnice malo hospitalizovaných 25 pacientov s osýpkami, z toho bolo 7 novo prijatých pacientov. Kritický stav bol v nedeľu večer, kedy počet infekčných pacientov presiahol počet 30. V tomto momente rozšírená kapacita oddelenia je postačujúca. V prípade prekročenia jej kapacity bude nemocnica nútená poslať pacientov na hospitalizáciu na iné spádové oddelenia v Košiciach a v Prešove. Zatiaľ takýto scenár nebol však potrebný. V nemocnici sú stále platné prísne protiepidemické opatrenia, medzi ktoré patrí aj prísny zákaz návštev. Za posledné dva týždne nebol osýpkami nakazený žiadny nový zamestnanec nemocnice. Nákaza bola klinicky potvrdená iba pri štyroch zdravotníkoch (u ďalších piatich sa nákaza nepotvrdila). Vďaka preočkovaniu všetkých ohrozených zamestnancov (kritická skupina dospelých narodená pred rokom 1985) sa podarilo kolektív nemocnice pred osýpkami definitívne ubrániť.  Celkovo sa dalo bezplatne zaočkovať vyše 650 zamestnancov. Nová ambulancia cestovnej medicíny má dostatočnú zásobu vakcín proti osýpkam aj pre obyvateľstvo. Obzvlášť to odporúčame rizikovej skupine, do ktorej patria neočkované deti a dospelí, ktorí sa narodili v rokoch 1969 až 1985. Vakcína bola totiž v tomto období menej stabilná a ich imunita proti osýpkam preto nie je dostatočná.“

Tri základné odborné odpovede k očkovaniu od primára infektologického oddelenia nemocnice Svet zdravia Michalovce MUDr. Štefana Zambu

Ako sa prenášajú osýpky?
Osýpky sú  vírusové infekčné vysoko nákazlivé ochorenie sprevádzané charakteristickými vyrážkami. Pôvodcom tohto ochorenia je vírus osýpok, ktorého prirodzeným hostiteľom je výhradne človek. Nákaza sa šíri vzdušnou cestou – kvapôčkami. Vstupnou bránou sú spojovky a sliznice dýchacieho systému.

Čo mi hrozí, ak sa nedám zaočkovať?
U ľudí, ktorí nie sú očkovaní, respektíve v minulosti neprekonali osýpky, hrozí pri kontakte s infikovanou osobou nákaza týmto ochorením. U väčšiny pacientov prebieha ochorenie bez významných komplikácií. Napriek tomu sú karanténne a liečebné opatrenia spojené s vyradením dotyčného z pracovného a zo spoločenského života, s obmedzením sociálnych kontaktov, a to nielen nakazeného pacienta, ale rovnako aj jeho rodinných príslušníkov. Napokon nemenej dôležité sú tiež ekonomické dôsledky súvisiace s nevyhnutnou práceneschopnosťou pacienta. Ochorenie je nebezpečné zvlášť pre malé deti, u ktorých  hrozia nebezpečné komplikácie, najmä zápal pľúc, neuroinfekcie, zápal stredného ucha a prínosových dutín. Očkovanie MMR vakcínou (očkovacia látka proti osýpkam) sa začína v 15. mesiaci života. Kolektívna imunita bráni šíreniu infekcie  a vzniku miestnych epidémií. Možno ju zabezpečiť len vysokým percentom očkovanosti populácie, a preto najdôležitejším aspektom stále ostáva očkovanie.

Má vakcína nejaké vedľajšie účinky a ako dlho budem imúnny proti ochoreniu?
Pacienti tolerujú samotné očkovanie veľmi dobre, ojedinele sa vyskytne lokálna postvakcinačná reakcia, ktorá sa prejaví ako sčervenanie v mieste vpichu, mierny opuch, bolestivosť, zvýšená teplota, ktoré miznú do 2-3 dní. Po prekonaní osýpok pretrváva dlhodobá, celoživotná imunita. Po  očkovaní časom dochádza k poklesu protilátok, preto je potrebné preočkovanie.

Viac info k ambulantným hodinám nájdete na: https://www.procare.sk/chrante-seba-a-svoje-deti-pred-osypkami/

Lokalita

GPS:
N 48.75453727641231 / E 21.9154465838501