Vansovej Lomnička
14.3.2019

Súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy v prvých marcových dňoch zorganizovala Okresná organizácia Únie žien Slovenska Michalovce, Zemplínske osvetové stredisko Michalovce – kultúrne zariadenie KSK a Dom matice slovenskej Michalovce. Pozvanie prijali Jana Cibereová, prednostka okresného úradu, Jozef Sokologorský, zástupca primátora, riaditeľka  Domu MS Karin Obšatníková, riaditeľka ZOS Eva Rafajová, starostka obce Bánovce nad Ondavou Ľudmila Ďurčáková a predsedníčky ZO ÚŽS okresu Michalovce.
Vansovej Lomnička je postupová súťaž, ktorá zaznamenáva už 52. ročník. Predsedníčka poroty Eva Štofčíková, členky Mária Kasičová a Miroslava Laufová mali ťažkú úlohu vybrať postupujúce na krajské kolo. Reprezentovať budú Soňa Pasuľková, Anna Soročinová, Jana Rauchová, Iveta Burášová, Magdaléna Milá a Miriam Adamíková. O dobrú náladu a príjemné odpoludnie sa postarala spevácka skupina Vánok. Súčasťou podujatia bola výstava paličkovanej čipky vo veľkonočnom duchu, práce vystavovala Anna Gajdošová z krúžku paličkovanej čipky Pavučinka zo Strážskeho. Chutné šišky a zákusky pripravili Helena Nemcová a Oľga Tirpáková. Účastníčky opäť prežili jedno pohodové, oddychové a milé stretnutie žien, ktoré využili príležitosť stretnúť sa a predstaviť sa svojimi umeleckými aktivitami.

Anna Zabloudilová