Úspešný projekt knižnice
12.4.2018

V  Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach v týchto rokoch prebieha postupná interiérová obnova.  Ide o výmenu knižných regálov na všetkých jej oddeleniach. Tie pôvodné mali už pekných pár desaťročí a k tomu ich sťahovanie do nových priestorov v roku 1995 sa  podpísalo na ich vzhľade a funkčnosti.  Projekt - K modernejšej knižnici (2017/2018) bol realizovaný z finančnej dotácie, ktorú knižnica získala z Fondu na podporu umenia, vo výške 5000 eur. Na knižné regály bola vyčlenená čiastka 4 000 eur a 1 000 eur na nákup technického zariadenia (digitálna kamera, fotoaparát) určeného na propagačné účely knižnice.                                         

Fond na podporu umenia(FPU) je verejnoprávnou inštitúciou, ktorá zabezpečuje finančnú podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu. V rámci svojich aktivít podporuje a financuje aj projekty knižníc. Tento projekt sa stretol s pozitívnym ohlasom  u našich čitateľov a návštevníkov. Obnovou knižných regálov  knižnica zabezpečila spríjemnenie,  zútulnenie i modernizáciu  svojho prostredia, lebo  súčasný čitateľ si zaslúži nielen kvalitné služby, ale aj kultúrne prostredie.

Tento úspech by nebol docielený bez finančnej pomoci a podpory zo strany verejnoprávnej inštitúcie Fond na podporu umenia.

PhDr. Alena Vasiľová