Úspech v súťaži Zemplínska scénická jar
14.3.2019

7 - Úspech v súťaži Zemplínska scénická jar (3).jpg

Regionálna prehliadka detskej dramatickej tvorivosti a ochotníckeho divadla Zemplínska scénická jar 2019 priniesla žiakom literárno-dramatického odboru ZUŠ, Štefánikova 20,  Michalovce dvojitú radosť. Nielenže sa verejnosti predstavili divadelnými inscenáciami, ktoré tvorili s prvom polroku tohto školského roka, ale potešilo ich aj hodnotenie odbornej poroty. Do súťaže sa zapojili štyri detské divadelné súbory s piatimi inscenáciami. V striebornom pásme sa umiestnili divadelný súbor Hrkálky s inscenáciou Muchy, divadelný súbor „Ticho tam!“ s inscenáciou O Červenej čiapočke, divadelný súbor Bobuľky - mladšia skupina z elokovaného pracoviska ZUŠ v ZŠ s MŠ F. J. Fugu vo Vinnom s inscenáciou O repke. V zlatom pásme sa umiestnili divadelný súbor Asi tak s inscenáciou Prvá pusa a Bobuľky – staršia skupina z elokovaného pracoviska ZUŠ v ZŠ S MŠ F. J. Fugu vo Vinnom. Bobuľky spolu s týmto ocenením získali postup do krajskej súťaže Detské divadelné Košice 2019, ktorá sa bude konať v apríli.
Odborná porota ocenila aj učiteľku literárno-dramatického odboru Annu Kornajovú, ktorej udelila cenu za textovú predlohu a autorský prínos. Pre žiakov literárno-dramatického odboru ZUŠ sa účasťou v regionálnej súťaži ich aktivita neskončila. Diváci budú môcť oceniť ich výnimočnosť aj v Koncertnej sále ZUŠ na koncertoch hudobného odboru. Najbližšie víťazné súbory Bobuľky a Asi tak vystúpia koncom marca počas Noci s Andersenom v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického. Divadelný súbor Asi tak sa s inscenáciou Prvá pusa predstaví v polovici marca aj na besede so spisovateľkou Lenou Riečanskou. So všetkými inscenáciami by sa žiaci chceli v máji predstaviť verejnosti v Michalovciach na spoločnom vystúpení divadelných súborov. Zároveň tam vystúpia aj talentovaní recitátori uvedených súborov.

ZUŠ Michalovce