Učitelia boli ocenení
12.4.2019

Umenie žiť – spoznávať slzy nielen vo svojich očiach, pocítiť úsmev nielen na svojich perách, pozerať a vidieť, počúvať a počuť je dôležitým poznaním pre prácu pedagóga.

28. marec bol pre všetkých pedagógov dňom stavovskej hrdosti, spoločenského uznania a ocenenia. Mesto Michalovce usporiadalo slávnostné stretnutie učiteľov michalovských škôl s predstaviteľmi mesta pri príležitosti Dňa učiteľov. V obradnej sieni Mestského úradu v Michalovciach sa vyznačovalo slávnostnou atmosférou.

V návale pracovných povinností a v hektike životného tempa nie je čas počas školského roka na takéto stretnutia. Už tradične sa stretávajú učitelia na pôde mestského úradu, aby ako pokračovatelia učiteľa národov, J.A. Komenského, oslávili svoj sviatok. Pedagógovia pozitívne oceňujú fakt, že naša samospráva si uvedomuje náročnosť a zodpovednosť učiteľského povolania. Vytvára vhodné materiálno-technické podmienky pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, pomáha a spolupracuje so školami a ich pedagógmi. Usiluje sa o to, aby práca pedagóga sa stala v spoločnosti akceptovanou so všetkou úctou a vážnosťou, aby sme my, učitelia, neboli v očiach širšej verejnosti vnímaní len cez tzv. výhody, ako sú napr. dĺžka pracovnej doby alebo prázdniny. Učitelia – to sú  „povahy vznešené“, tak sa o nich vyjadroval sám učiteľ národov.

   Z rúk primátora mesta Viliama Zahorčáka si viac ako 50 pedagógov prevzalo ďakovné listy za dlhoročnú a zodpovednú prácu učiteľa pri výchove a vzdelávaní mladej generácie. Ocenení učitelia prijali tento slávnostný deň ako prejav vďaky, že na prínos a význam učiteľskej profesie sa v našom meste nezabúda.

Za ocenených pedagógov
Mgr. D. Rudášová