Týždeň dobrovoľníctva
10. 10. 2019

4 dobrovoľníctvo 2.JPG

Známe sú slová Matky Terezy: „V tomto živote nemôžeme robiť veľké veci. Môžeme robiť iba malé veci s veľkou láskou." V duchu tejto myšlienky sa 16. septembra v areáli Materskej školy, Ul. S. H. Vajanského 5, stretli pri dobrovoľníckej činnosti zamestnanci Mestského úradu Michalovce a žiaci zo ZŠ T. J. Moussona, aby svojou troškou prispeli k  skrášleniu okolia materskej školy novým náterom oplotenia. Práca im išla od ruky, a taktiež sa na nich usmievalo aj slnko. Všetkým dobrovoľníkom srdečne ďakujeme za to, že venovali svoj čas skrášľovaniu areálu našej materskej školy.

A.V.