Trieda budúcnosti v Michalovciach
1.2.2019

Prvá slovenská Trieda budúcnosti vznikla v Michalovciach 1.jpg

V roku 2018 sa Základnej škole P. Horova Michalovce podarilo vybudovať prvú slovenskú Triedu budúcnosti.

Koncept vznikol ako výsledok celoeurópskeho výskumného projektu ITEC. Nebol verejný a „Osmička“ bola do projektu pozvaná priamo Ministerstvom školstva SR ako jedna z najinovatívnejších škôl. Hlavným cieľom projektu bolo hľadať a overovať najmodernejšie spôsoby vyučovania. Súčasťou bolo aj vybudovanie ukážkového priestoru FutureLab v Bruseli. V súčasnosti podľa tohto konceptu vznikajú podobné triedy po celej EÚ, iba na Slovensku projekt upadol do zabudnutia.

Rozhodli sme sa preto vybudovať takúto triedu svojpomocne. Do celého procesu sme intenzívne zapojili žiakov. Na hodinách informatiky pod vedením zástupcu riaditeľa školy J. Palkociho vznikli najskôr 3D návrhy. Po prezentácii a výbere výsledného návrhu sme začali diskutovať, hľadať a vyberať materiály, nábytok, vybavenie. Následne nastala najťažšia fáza - zabezpečenie finančných zdrojov. Napísali sme niekoľko projektov, oslovili veľké firmy, nadácie, technologické spoločnosti. Celková cena jednej triedy vrátane vybavenie je približne 20 000 eur. Najviac prispeli veľké technologické spoločnosti, zbierku robili aj žiaci, prispeli rodičia či menšie michalovské firmy.

V máji 2018 sme po vykonaní stavebných úprav a dodávke technológií začali v triede pokusné vyučovanie. Od septembra 2018 už vyučujeme v triede naplno. Ide o klasickú triedu, kde sa vyučujú všetky predmety. Trieda je rozdelená na niekoľko zón. Umožňuje úplne inú kvalitu vyučovania žiakom aj učiteľom. Z technologického vybavenia môžeme spomenúť výkonný počítač, interaktívnu tabuľu, veľkú 65 palcovú 4K TV, wifi v triede, tablet pre učiteľa, ktorý zrkadlí svoju obrazovku na TV. Pre žiakov 2v1 zariadenia, virtuálna realita, kvalitné ozvučenia či bezdrôtové nabíjanie mobilov. Všetko je napojené na cloudové online služby. Trieda obsahuje aj akustické prvky znižujúce hluk. Žiaci majú k dispozícii aj fotoaparáty, videokameru, osvetlenie či pozadie v kreatívnej zóne. Cez prestávky, ale aj počas hodín využívajú relax zónu.

Učebňa oslovila aj firmu Microsoft, ktorej predstavitelia sa boli na ňu osobne pozrieť a pri ďalšom rozvoji uvažujú o zaradení našej školy do celosvetovej exkluzívnej siete Microsoft school. Viac o samotnom projekte, výstavbe aj výslednej podobe si môžete pozrieť na internetovej stránke školy.

Škola v súčasnosti buduje už druhú takúto triedu. Naším zámerom je vybudovať minimálne tri triedy, aby sa každý žiak vzdelával aspoň jeden školský rok v Triede budúcnosti. Týmto sa obraciame aj na prípadných sponzorov, ktorých myšlienka zaujala.

Ján Palkoci