TLAČOVÁ SPRÁVA - 25. METAMORFÓZY SLOVA
17.4.2019

Miesto:    Mestské kultúrne stredisko Michalovce
Nám. Osloboditeľov 25 071 01 Michalovce

Galéria Zemplínskeho osvetového strediska
                 Gorkého 1, 07101 Michalovce, www.zosmi.sk

Riaditeľka ZOS:   Mgr. Eva Raffayová, riaditelka@zosmi.sk
Usporiadateľ:  Zemplínske osvetové stredisko – kultúrne zariadenie KSK

Názov podujatia:  25. Metamorfózy slova – Krajská súťažná prehliadka v prednese poézie a prózy, divadiel poézie a detských recitačných kolektívov KSK

Termín podujatia:   25.-26. a 29.apríl 2019
Kontaktná osoba:  LuciaVetrecinová  ZOS MI  0948 025 040 lucia.spakova@zosmi.sk
Informácie o podujatí: www.zosmi.skwww.nocka.sk

Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja je organizátorom krajskej súťažnej prehliadky 25. Metamorfózy slova v rámci 65. Hviezdoslavovho Kubína. Súťažná prehliadka sa uskutoční 25. apríla 2019 v Mestskom kultúrnom stredisku a v galérii Zemplínskeho osvetového strediska v Michalovciach, 26. apríla v Mestskom kultúrnom stredisku a 29. apríla v galérii Zemplínskeho osvetového strediska v Michalovciach. Podujatie sa koná pod záštitou predsedu KSK.
Hviezdoslavov Kubín je celoštátna postupová súťažná prehliadka určená pre deti, mládež a dospelých. Súťaží sa v piatich vekových kategóriách v poézii a próze. Osobitnou kategóriou sú detské recitačné kolektívy a divadlá poézie.
,,Do súťaže sa každoročne zapojí do 150 súťažiacich. Dlhoročná tradícia a vynikajúce výsledky našich recitátorov na celoštátnom kole v Dolnom Kubíne poukazujú na vyspelú úroveň „recitátorskej školy“ a osobností , ktoré v našom kraji máme a ktoré recitátorov pripravujú“
uviedla Lucia Vetrecinová zo Zemplínskeho osvetového strediska v Michalovciach.

Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a z jeho poverenia Národné osvetové centrum a Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Vyvrcholením tejto súťaže je celoštátna prehliadka v Dolnom Kubíne, ktorá je plánovaná 19. – 22. júna 2019. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Lokalita

GPS:
N 48.75709600442302 / E 21.918085877520753