Sviatok žien v Komunitnom centre
14.3.2019

11 - Sviatok žien v Konmunitnom centre (4).jpg

V priestoroch elokovaného pracoviska Základnej školy, Moskovská 1, na Mlynskej ulici v Michalovciach sme si začiatkom marca pripomenuli medzinárodne uznávaný sviatok – Medzinárodný deň žien.

Tento sviatok má bohatú tradíciu po celom svete, pretože sa slávi v rôznych končinách Zeme ako prejav úcty ku všetkým ženám, k ich právam, a to bez ohľadu na ich národné, národnostné, etnické, jazykové postavenie v spoločnosti. Význam tohto sviatku spočíva v prejavovaní si solidarity medzi ženami a zároveň v kladení dôrazu na historické spomienky v boji žien o dosiahnutie zrovnoprávnenia.  
V súvislosti s tým si Komunitné centrum mesta Michalovce pripravilo zaujímavú akciu, v ktorej sme chceli vyzdvihnúť nežné pohlavie- dcéry, mamičky, babičky, prababičky. Svojou troškou prispeli predškoláci a školáci mestského komunitného centra. Nacvičili si rôzne básne, tance a piesne, ktoré venovali svojim najbližším. Veľmi nás potešilo aj to, že naše pozvanie prijali žiaci a pedagógovia zo Základnej umeleckej školy Michalovce a spevácka skupina Klubovanka z Denného centra č.3 v Michalovciach na čele s predsedom samosprávy Jaroslavom Koščom, ktorí svojím programom spríjemnili atmosféru počas priebehu celej akcie.

Komunitné centrum mesta Michalovce