Sviatok žien športovo
14.3.2019

10 - Sviatok žien športovo (2).JPG

V roku 2019 stalo sa mesto Michalovce Európskym mestom športu. Pri tejto príležitosti sa členovia MsO JDS v Michalovciach zapojili do športových aktivít. Taktiež pri príležitosti MDŽ usporiadali  8. marca  druhý ročník turnaja žien v hode šípiek v priestoroch Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety na Partizánskej ulici. Prvé miesto obsadila H.Ľašová, 2. miesto  A. Peterčíková a tretie miesto M.Cibereová.
V priebehu celého roka chcú seniori MsO JDS v Michalovciach  i naďalej pokračovať v rôznych športových, turistických a spoločenských aktivitách a tak podporiť šport v našom meste i v zrelom veku.

Anna Vojtaššáková