Stretnutie a inaugurácia
8. 7. 2019

Pred svojou II. základnou deväťročnou školou, terajšou strednou zdravotníckou školou, sa v prvú júnovú sobotu už po tretíkrát za sebou stretli žiaci IX. B triedy, ktorí končili školu v školskom roku 1971/72. Stretnutia sa zúčastnila aj akademická maliarka Ľudmila Lakomá-Krausová. Ako mladá učiteľka nastúpila do školy v roku 1963, v tom roku, kedy sme my žiaci začali navštevovať základnú školu. Po úprimných privítaniach  a tradičnom fotení sa pred školou sme sa presunuli do reštaurácie ARÉNA, kde bolo pripravené posedenie s programom. Po úvodnom slove sme si symbolickou minútou ticha uctili našich učiteľov a pedagógov, ktorí nás učili a pripravovali do života, no žiaľbohu už nie sú medzi nami. Zaspomínali sme si aj na beťárstva, úsmevné a veselé príhody a zážitky zo školy. Mali sme pripravený aj stôl s fotografiami z predchádzajúcich stretnutí, no najcennejšie boli spoločné retro fotky z triedy aj z dobových školských výletov. Gitara, torta a tombola patria medzi každoročné atribúty našich stretnutí.

Zlatým klincom programu však bola inaugurácia pani Lakomej-Krausovej za triednu učiteľku našej triedy. Po kladných odpovediach na položené otázky nastal slávnostný akt prevesenia zelenej stuhy a naše triedne „Bezinky“ jej zaspievali Zalužicke poľo. Nechýbal ani tanec karička a aby prekvapení nebolo málo, na rad prišla torta v tvare knihy s nápisom INAUGURÁCIA 2019. Po prípitku a gratuláciách triedna učiteľka vyhlásila, že od dnešného dňa si s ňou celá trieda môže tykať. Po úprimnom dojatí a konštatovaní, že v živote nič podobné nezažila, sa nám poďakovala za emocionálny zážitok s dôvetkom, že už musí menej tancovať, lebo o rok slávi okrúhle jubileum.
Keďže naši cezpoľní spolužiaci necestovali hneď domov, dali sme si v nedeľu dozvuky stretnutia na dvore našej bývalej učiteľky, kde sme pokračovali v družnej debate a dohodli sme sa, že o rok „my zídeme sa znova“.

Dušan Varga