Stretli sa nadšenci sudoku
29. 3. 2019

Na Gymnáziu, Ľ. Štúra 26, Michalovce, sa 11. marca stretli nadšenci hlavolamov, krížoviek a logických úloh. Konal sa 3. ročník súťaže sudoku, do ktorého sa zapojilo 33 žiakov zo základných škôl michalovského okresu. Súťažili trojčlenné družstvá, ktoré prekvapovali logickým úsudkom, vytrvalosťou a rýchlosťou riešenia úloh. V silnej konkurencii žiakov zvíťazil tím Základnej školy, Jána A. Komenského 1,  Michalovce. Na druhom mieste sa umiestnili žiaci Základnej školy, Okružná 17, Michalovce a tretie miesto obsadil tím Gymnázia, Ľ. Štúra 26, Michalovce.
Úsmev na tvárach žiakov i učiteľov bol symbolom spokojnosti z príjemne strávených chvíľ. Dobrý pocit bol umocnený tým, že takou hravou formou si žiaci rozvíjajú ducha, logické myslenie a sústredenie.
     
PaedDr. Mária Vanšovská