Starajú sa o naše zdravie
29. 4. 2020

Predstavujeme vám prednostu onkologického centra v Michalovciach a hlavného lekára odboru onkológia siete nemocníc a polikliník Svet zdravia & ProCare. Je držiteľom bronzovej medaily Propter merita za zásluhy o budovanie a rozvoj Slovenskej lekárskej spoločnosti, členom Európskej komisie pre vzdelávanie v onkológii.

MUDr. Radovan Barila, PhD., prednosta onkologického centra, Nemocnica Svet zdravia Michalovce

Sú onkologickí pacienti z pohľadu ochorenia COVID-19 vo väčšom ohrození?

Onkologickí pacienti sú často ľudia staršieho veku a často majú pridružené ochorenia, nezriedka sú to aj fajčiari s dlhoročnou anamnézou. Všetky tieto atribúty z nich robia veľmi rizikových pacientov, pokiaľ ide o koronavírus. Okrem toho aj pacienti, ktorí sa liečia na ochorenie nádorov krvi alebo lymfy, majú leukémie alebo lymfómy, rovnako pacienti, ktorí sa liečia na metastatické ochorenia, ktorí sa liečia cytostatickou alebo biologickou liečbou, sú viac náchylní. Patrí sem aj skupina pacientov so špecifickými hematologickými nádormi ako pacienti, ktorí sa liečia na mnohopočetný myelóm so zníženou hladinou imunoglobulínov. Ďalej sú to pacienti, ktorí užívajú kortikoidy Dexametazón, Prednison a podobne. V neposlednom rade aj pacienti, ktorí dostali cytostatickú liečbu a následne na rôzne dlhé obdobie u nich poklesne počet alebo hladina bielych krviniek, sú takisto viac náchylní na bakteriálne ale aj kovidové infekcie.

Ako núdzový stav v zdravotníctve ovplyvnil poskytovanie onkologickej starostlivosti?

Keďže s týmto ochorením v koincidencii s nádorovým ochorením nie sú nikde vo svete nejaké veľké skúsenosti, informácie sa len zbierajú. Protinádorová liečba sa považuje za tzv. neodkladnú, čo znamená, že onkologické operácie, ktoré sú potrebné, prebiehajú v plnom režime. Ďalej protinádorová internistická systémová liečba, chemoterapia, imunoterapia, hormonálna liečba, ale aj rádioterapia. Štandardným spôsobom prebiehajú všetky pooperačné liečby tak, aby sme predišli alebo znížili návrat ochorenia. Samozrejme, na druhej strane bolo nutné prijať aj určité obmedzenia a tie sa týkajú tzv. paliatívnej chemoterapie, predovšetkým u pacientov staršieho veku. Sú to hlavne cytostatické liečby pacientov, u ktorých neexistuje dôkaz lepšieho prežívania alebo zlepšených parametrov, a tieto liečby sa podávajú len na úľavu od symptómov. V takýchto prípadoch uprednostňujeme, ak sa pacienti liečia doma a symptómy nádorovej choroby vedia byť účinne potláčané aj v spolupráci s ich obvodnými lekármi alebo doliečovacími centrami. Dobrým príkladom je hormonálna protinádorová liečba, ktorá býva veľmi často, napríklad, u pacientiek liečených pre nádory prsníka. Hormonálna liečba je prakticky netoxická, takže v takom prípade poprosíme pacientov, aby si vyzdvihli svoj liek v lekárni prostredníctvom elektronického receptu.

Čo sa týka zobrazovacích vyšetrení, ako sú CT, magnetická rezonancia, mamografia a pod., pokračujeme v nich ďalej v prípade, že potrebujeme diagnostiku choroby alebo si potrebujeme potvrdiť/vylúčiť nové metastázy, alebo vylúčiť recidívu choroby. Na druhej strane obmedzujeme vyšetrenia na kontrolu choroby u pacientov, ktorí sú klinicky stabilní a vieme ich kontrolovať povedzme pomocou markerov.

Podobne ako vo svete, aj my sme pristúpili k odďaľovaniu sledovania pacientov, ktorí skončili protinádorovú liečbu, pokiaľ sa cítia dobre a sledujeme ich 5-6 rokov. Pokiaľ absolvujú ročnú alebo polročnú kontrolu, je možné ju oddialiť.

Čo by ste odporučili pacientom, ktorí sa potrebujú objednať na nové vyšetrenie, prípadne kontrolu?

Onkologická alebo protinádorová liečba sa dnes považuje za neodkladnú, a tak všetky štandardné procesy, ako je predstavovanie nových pacientov, onkologické komisie a pod., prebiehajú v normálnom režime. Noví pacienti sú po komunikácii s ambulanciou objednávaní na protinádorovú liečbu, ktorá je u nich žiadúca.

Aké opatrenia prijalo onkologické centrum v Michalovciach, aby sa zamedzilo nakazeniu pacientov a zdravotníkov?

Rešpektujeme a v praxi aplikujeme všetky známe epidemiologické alebo iné opatrenia. Každý vstupuje do ambulancie po dezinfekcii rúk, s ochranným rúškom, dodržiava v čakárni od ostatných pacientov primeranú vzdialenosť. Vzhľadom na to, že onkologickí pacienti patria do rizikovej skupiny, dávame ešte väčší pozor ako na iných medicínskych pracoviskách. Platí, že onkologickí pacienti sa prirodzene chránia, keďže majú zníženú imunitu.  Naši pacienti hlavne s cytostatickou a protinádorovou liečbou vedia, že sú viac náchylní ako iní pacienti. Poučujeme ich o tom, že ak by mali doma nejaké ťažkosti, napríklad neočakávaný výstup teploty, jasný prejav infekcie, predtým nepozorovaný kašeľ, aby kontaktovali buď naše pracovisko alebo v im najbližšom medicínskom zariadení si dali urobiť kontrolný krvný obraz a to hlavne čo sa týka počtu bielych krviniek.

V prípade, že vaši pacienti vykazujú symptómy na COVID-19, prejdú aj týmto testovaním?

Samozrejme, pacienti by mali počítať s tým, že táto vec sa u nich vyrieši ako prvá a až následne pristupujeme k štandardným diagnostickým a liečebným procesom. Vzhľadom na rizikovosť onkologických pacientov je v prípade potreby test na COVID-19 prvá vec, ktorá sa u nich vykoná.

Ako sú onkológovia pripravení na starostlivosť o pacientov, ktorí sú pozitívni na ochorenie COVID-19?

V zásade je tento problém nový, snažil som sa študovať a pozrel som si skúsenosti veľkých onkologických nemocníc zo severného Talianska, z Číny a Nemecka. Klinická medicínska situácia pacienta so zhubným nádorom súbežne chorého na COVID-19 nie je úplne štandardizovaná alebo jasná. Mali by sme postupovať z prípadu na prípad, kedy a aká postupnosť by mala nastať. Predtým, ako sa pacienti začnú podrobovať systémovej protinádorovej liečbe, mali by sa najprv zotaviť a vyliečiť z infekcie COVID-19. Pripúšťajú sa aj nejaké výnimky, ak ide o naozaj kurabilné, chemoterapiou alebo cytostatickou liečbou vyliečiteľné ochorenia.

Ako bude musieť podľa vás reagovať onkologická liečba na danú situáciu?

V prvom rade veríme, že situácia nebude veľmi dramatická, a hlavne v to, že naši pacienti sú dobre informovaní, ako sa maximálne vyhýbať možnej infekcii. Verím, že určitú prácu v tomto prinesú aj silné epidemiologické opatrenia, ktoré sú zavedené v našej nemocnici. Pacienti sa môžu spoľahnúť, že ich budeme liečiť a epidemiologické opatrenia sa zosúladia s protinádorovou liečbou tak, aby v týchto indikovaných prípadoch, keď naozaj nie je možné čakať na zotavenie z kovidovej infekcie, prebehla protinádorová liečba. V každom prípade to bude potrebné riešiť z prípadu na prípad a nájsť správnu mieru rizika a benefitu.

Čo by ste odporučili onkologickým pacientom počas tejto epidémie?

Určite by onkologickí pacienti mali ešte vo väčšej miere dodržiavať epidemiologické a hygienické opatrenia, ktoré všetci poznáme. Hygiena, dezinfekcia rúk, nosiť rúško, nenavštevovať aktivity, kde sa stretáva veľa ľudí, a, samozrejme, ak majú príznaky možného ochorenia, mali by o tom čím skôr informovať svojho lekára.

rr