Športové hry ľudí s telesným postihnutím
6. 8. 2019

SHREK 2019 - foto 1.JPG

Takmer 70 športovcov, ľudí s telesným postihnutím vrátane tých s najťažšími telesnými postihmi – vozičkárov a ťažko chodiacich, ich asistentov a rodinných príslušníkov z celého Slovenska sa počas víkendu zišlo v stredisku Kamenec na Zemplínskej šírave. V rámci podujatia SH:REK 2019 sa tu v sobotu 27. júla konali už 39. celoslovenské športové hry ľudí s telesným postihnutím.

Podujatie s dlhoročnou tradíciou, ktoré každoročne organizuje občianske združenie ZOM Prešov, sa uskutočnilo v príjemnom bezbariérovom areáli wellness hotela Chemes. Športové hry oficiálne otvoril Boris Klohna, predseda organizácie ZOM Prešov – občianske združenie ľudí s telesným postihnutím. Za Mesto Michalovce účastníkov podujatia pozdravil a privítal v regióne Jozef Sokologorský, viceprimátor mesta Michalovce.

Súťažilo sa v troch športových disciplínach – v streľbe zo vzduchovky, v hode šípkami na terč a v paralympijskom športe boccia. Súťažil naozaj každý, kto sa aspoň trochu vládze hýbať, a to bez ohľadu na svoj vek, pohlavie či zdravotný stav a v duchu hesla športového klubu Boccia ZOM Prešov: „Aj ty môžeš byť víťaz.” Víťazom sa tak stal každý, kto sa v ten deň hýbal, prežil príjemný deň v kruhu svojej komunity a urobil niečo pre svoje zdravie aj psychickú pohodu. Podujatie SH:REK 2019 pokračovalo rekondičnou časťou, prebiehajúcou každoročne s podporou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Novinkou tohtoročných športových hier ľudí s telesným postihnutím bol fakt, že boli organizované v spolupráci a s podporou Mesta Michalovce. Mesto pomohlo organizátorovi so zviditeľnením podujatia prostredníctvom mestských médií a zároveň pre medailistov pripravili ceny v podobe upomienkových predmetov mesta Michalovce. Poďakovanie patrí zároveň aj všetkým ostatným sponzorom a podporovateľom podujatia, ktorí prispeli finančne, materiálne alebo cenami pre víťazov. Vďaka patrí aj spoločnostiam ARES a Otto Bock, dodávateľom pomôcok pre ľudí s telesným postihnutím.

39. ročník podujatia je úspešne za nami a my sa už teraz tešíme a pozývame vás na ten ďalší, jubilejný.

PaedDr. Anna Mačová