Slávnostné mestské zastupiteľstvo
15. 12. 2017

__DSC1523 OCENOVANIE 2017t039.jpg

Slávnostné mestské zastupiteľstvo je už tradične spojené s odovzdávaním mestských ocenení: Čestné občianstvo, Cena mesta a Cena primátora. Z rúk primátora Viliama Zahorčáka si ich v piatok 8. decembra prevzalo 18 výnimočných ľudí, ktorí svojím konaním prispievajú k šíreniu dobrého mena nášho mesta nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Slávnostný program v mestskom kultúrnom stredisku zavŕšil koncert sláčikového kvarteta LenART Quartet. Čestným občanom Michaloviec sa stal vladyka Milan Chautur za výrazný podiel na rozvoji duchovného života v Michalovciach, za propagáciu mesta doma i v zahraničí.