Skúška sirén
12. 9. 2019

Oznamujeme Vám,

že dňa 13. septembra 2019 - piatok o 12.00h

bude vykonaná

skúška elektronických sirén.

Elektronické sirény

budú odskúšané v tichom režime