Skúška sirén
7. 8. 2019

Vážení spoluobčania, oznamujeme Vám,

že dňa 09. augusta 2019 - piatok o 12.00 h

bude vykonaná skúška Elektronických sirén v tichom režime