Ruský deň alebo „Vstreča s Rossijej“
10. 4. 2019

Na Gymnáziu, Ul. Ľ. Štúra, Michalovce sa ruský jazyk učí už niekoľko rokov. Mnohí žiaci si ho zvolili ako svoj druhý cudzí jazyk. Každý rok sa zapájame do súťaží a olympiády v ruskom jazyku,  snažíme sa rozvíjať komunikačné schopnosti žiakov i rôznymi netradičnými aktivitami a zážitkovým vyučovaním.

Ruštinári sa 20. marca stretli na podujatí Ruský deň, ktorú pripravili učitelia ruského jazyka a vybraní žiaci. Celým programom sprevádzali žiačky Žofia Hrindová a Olívia Baková. 
Po úvodnom príhovore riaditeľky školy sa predstavili žiačky, ktoré úspešne reprezentovali školu v prednese poézie a prózy a v speve Ruské slovo. Daniela Janošová, Zuzana Kropáčová a Darya Stepanova obsadili v krajskom kole súťaže 1. miesto a postúpili do celoslovenského kola, Marína Lukačeňová bola tretia. Uspávanku z filmu Dračia nevesta zaspievala Aneta Faťolová v hudobnom doprovode Viktórie Walterovej a Simony Borkovej.
Súčasťou programu boli nádherné ruské piesne,  prezentácia o Sankt-Peterburgu, ktorý sme navštívili, a tiež netradičné spracovanie rozprávky o repe v podaní žiakov.
Poslednou časťou tohto podujatia bolo zoznámenie sa s ruskou gastronómiou. Žiaci doniesli a potom ochutnali typicky ruské jedlá - pirôžky, palacinky, boršč, peľmene a rôzne iné sladkosti.

PhDr. Jana Husárová