Pryžové zvieratká aj skákacia „škôlka“
30. 11. 2017

Michalovčania si už určite všimli nový prírastok na Námestí slobody – nové centrálne ihrisko pre menšie detičky. Mesto Michalovce získalo finančný príspevok z Nadačného fondu Municipality pri nadácii SPP vo výške 12 000 € na projekt: „Obnova detských ihrísk v meste Michalovce“. Mesto projekt spolufinancovalo vo výške 9 997 €.

Cieľom projektu financovaného z dotácie Nadačného fondu SPP bolo vytvoriť nové ihrisko pre menšie deti v lokalite centrálnej pešej zóny na Námestí slobody, ktoré by súčasne spestrilo priestor námestia. Celá plocha námestia bola v minulosti súčasťou projektu rekonštrukcie financovaného z Regionálneho operačného programu v rokoch 2010 – 2011 a projekt bol monitorovaný do októbra 2017 bez možností zásahov mesta do rekonštruovaných priestorov. Preto sme museli zvoliť kompromisné riešenie využitia externých zdrojov na rok 2017 a súčasne vybudovania ihriska po ukončení monitoringu zo strany riadiaceho orgánu.

Vzhľadom na priestor a cieľovú skupinu detí sme zvolili vysokokvalitné materiály a vybrali nádherné pryžové zvieratká – kraba, včielku a slimáka. Súčasťou plochy je aj skákacia „škôlka“ či množstvo palisád na pohybové aktivity detí. Zvieratká aj dopadová vrstva je vytvorená zo špeciálneho elastického vodopriepustného povrchu EPDM-TOP (tzv. liata guma), ktorý je vyrábaný ako špeciálny povrch pre tlmenie nárazov.  Podkladová elastická vrstva má 60 mm a  rešpektuje normy bezpečných dopadových plôch okolo jednotlivých prvkov. Celé ihrisko je vytvorené z veľmi kvalitných a tým pádom aj drahých materiálov, dodávateľom bola vysúťažená česká firma 3D program, s.r.o. (https://www.3dprogram.eu). Ihrisko je určené pre malé deti a ich bezpečnosť je pre nás prvoradá. Na ihrisko sa „pozerajú“ 3 kamery z dôvodu preventívnych opatrení.

Chceme aj touto cestou vyzvať rodičov a obyvateľov k spolupráci pri ochrane všetkých revitalizovaných detských ihrísk, k zveľaďovaniu a udržiavaniu revitalizovaných priestorov, aby dlho slúžili svojim obyvateľom.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP a Eustream.

Lokalita

GPS:
N 48.75543205030006 / E 21.912839476687623