Príležitostná poštová digitálna pečiatka
12.4.2019

Ako už zaiste všetci viete, Michalovce sú Európskym mestom športu 2019. Je to výnimočná udalosť pre naše mesto, ktorá si zaslúži aj výnimočné činy. Preto by sme vás radi informovali, že od piatku 6. apríla do 5. mája je na pošte Michalovce 1 nasadená a používaná príležitostná poštová digitálna pečiatka - Michalovce – Európske mesto športu. Táto pečiatka bude používaná na listových zásielkach 1.a 2. triedy. Nasadená bude opätovne v novembri.