Prevencia kriminality
13. 9. 2018

Kriminalita ako celospoločenský negatívny jav je neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života.

Každý má konať tak, aby predchádzal, alebo zamedzil vzniku a šíreniu kriminality. Ministerstvo vnútra SR realizuje národný projekt Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete. Je to jeden z mnohých spôsobov, ako  pomôcť potenciálnym alebo  identifikovaným obetiam trestnej činnosti.

Realizáciou systémových preventívnych riešení v oblasti podpory a pomoci obetiam je vytvorená možnosť poskytnúť pomoc pre obete na jednom mieste, a to v kontaktnom bode. Kontaktný bod pre Košický kraj je v budove Okresného úradu Košice, Ul. Komenského 52.

Viac informácií o projekte nájdete na stránke http://www.minv.sk/?odbor-prevencie-kriminality.

ts