Prevádzka v materských školách počas letných prázdnin
27.5.2019

Odbor školstva a športu  v Michalovciach  oznamuje, že počas letných prázdnin bude zabezpečená prevádzka v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce takto:

Od  1.7.2019 do 12.7.2019

  • MŠ na Ul. Fraňa Kráľa 78
  • MŠ na Ul. školská 5
  • MŠ na Ul. Komenského 2
  • MŠ na Ul. Masarykova 30
  • MŠ, na Ul. leningradská 1
  • MŠ na Ul. Švermu 8

Od 15.7.2019 do 31.7.2019

  • MŠ, Ul. F. Kráľa
  • MŠ, Masarykova ul. 30

Od 1.8.2019 do 23.8.2019

  • MŠ, Okružná ul. 19

Od 26.8. do 30.8.2019 nebude v prevádzke žiadna materská škola z dôvodu prípravy nového školského roka.

Školský rok sa začína 2.9.2019.
   

Pokyny týkajúce sa prevádzky materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta počas letných prázdnin majú riaditeľky, u ktorých sa môžete informovať. 

Obmedzenie prevádzky je nutné z dôvodu  čerpania dovoleniek zamestnancov  materských škôl a príprav nového školského roka.   


Odbor školstva a športu
MsÚ Michalovce