Prerušenie distribúcie elektriny
23.7.2018

Naplánované prerušenie distribúcie elektriny pre odberné miesto Michalovce sa uskutoční v dňoch:

24. júl 2018 od 08:00 h do 14:30 h

 • ul. Čapajevova č.d. 12-36 (párne čísla domov), 13-25 (nepárne čísla domov)
 • ul. Samova
 • ul. Rybárska vrátane záhradkarskej oblasti
 • Nábrežie J. M. Hurbana
 • ul. A. V. Suvorova
 • ul. Františka Kubača
 • ul. Československej armády
 • ul. M. I. Kutuzova
 • ul. Gorazdova
 • ul. Koceľova
 • ul. Svätoplukova
 • ul. Rastislavova
 • ul. Mojmírova
 • ul. Verbovčík
 • ul. Farská okrem bytového domu č.d. 169/13, č.d. 169/15, č.d. 169/17
 • ul. Ľudovíta Štúra
 • ul. Grófa Antala Sztárayho

31. júla 2018 od 08:10 h do 14:00 h

 • ul. Volgogradská č. d. 6, č. d. 8, č. d. 10, č. d. 12
 • ul. Jána Hollého č. d. 64-78 (párne čísla domov)
 • ul. Moskovská č. d. 7, č. d. 9

1. august 2018 od 07:30 h do 16:30 h

 • ul. Severná č.d. 16 a č.d. 18

2. august 2018 od 08:10 h do 14:00 h

 • ul. Gorazda Zvonického
 • ul. P.O.Hviezdoslava č.d. 15B

7. august 2018 od 08:00 h do 14:00 h

 • ul. Štefanikova č.d. 1, č.d. 2, č.d. 4, č.d. 6, č.d. 8, č.d. 10, č.d. 12, č.d. 14, č.d. 16, č.d. 18
 • ul. Špitálska č.d. 5
 • športová hala

9. august 2018 od 08:00 h do 14:00 h

 • ul. Obráncov mieru č.d. 6, č.d. 8
 • ul. Masaryková č.d. 32, č.d. 34, č.d. 36
 • ul. Kuzmányho č.d. 1, č.d. 3, č.d. 5, č.d. 7, č.d. 9, č.d. 11, č.d. 13, č.d. 14, č.d. 16, č.d. 18
 • garáže, ul. Kuzmanyho
 • ul. A. Markuša č.d. 2(MŠ), č.d. 4, č.d. 6, č.d. 8, č.d. 10, č.d. 12, č.d. 14, č.d. 16, č.d. 18, č.d. 20

9. august 2018 od 08:00 h do 14:00 h

 • Alex. Markuša 1879/2 Michalovce
 • ČOM: 0000395918, EIe: 24ZVS0000062783I Masarykova 30 Michalovce
 • ČOM:  0000621080, EIe: 24ZVS0000064967Z Masarykova 30 Michalovce
 • ČOM: 0000621093, EIe: 24ZVS0000064989P

Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny nebude vo vyššie uvedenom termíne realizovaná dodávka elektriny pre dané odberné miesta z dôvodu plánovaných prác.

Lokalita

GPS:
N 48.75030014650865 / E 21.933696333987427