Prerušenie distribúcie elektriny
18.3.2019

Naplánované prerušenie distribúcie elektriny pre odberné miesto Michalovce sa uskutoční v dňoch:

26. marec 2019 od 07:40 h do 16:40 h

 • záhradkárska oblasť Pláne
 • Ul. Užhorodská č. 433

28. marec 2019 od 08:00 h do 13:00 h

 • Ul. Verbovčík č. 3 - 21 - nepárne, parcela č. 307/1
 • Ul. Mojmírova č. 13
 • Ul. Farská č. 2 - 36 - párne, č. 1 - 9 - nepárne
 • Ul. Kerta parcela č. 58/3 a 58/8
 • Ul. Grófa Antala Sztárayho č. 1, 3, 7, 9, 11, 12/10, 12/8
 • Ul. Ľudovíta Štúra č. 2 - 20 - párne, 53, 51, 49, 43, 39, 37, 33, 31, 29, 27, 25, 23, 15, 13, 9, 7, 3, 1

29. marec 2019 od 08:00 h do 12:30 h

 • ul. Partizánska č. 66
 • ul. Partizánska č. 4998
 • odberateľ na ul. Partizánska s číslom elektromera 30003000

10. apríl 2019 od 08:00 h do 12:00 h

 • Ul. Kapušanská č. 3 - 119 - nepárne
 • Ul. Kapušanská č. 46 - 76 - párne
 • S. Tešedika č. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10
 • Ul. Meďovská č. 38, 40, 445, 446, 448

Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny nebude vo vyššie uvedených termínoch realizovaná dodávka elektriny pre dané odberné miesta z dôvodu plánovaných prác.