Prerušenie distribúcie elektriny
3. 4. 2020

Naplánované prerušenie distribúcie elektriny pre odberné miesto Michalovce sa uskutoční v dňoch:

07. apríl 2020 od 08:00 h do 14:30 h

  • Ul. Okružná č.d. 4, 5, 1000, 4806
  • Ul. Špitálska č.d. 994, 2851, parcela č. 5360/1
  • garáže na Ul. Špitálska

17. apríl 2020 od 08:10 h do 15:00 h

  • Ul. Štefana Fidlíka č.d. 39 - 71 - nepárne a 34 - 64 - párne
  • Ul. SNP č.d. 2 - 40 - párne, 20B, 31 - 59 - nepárne, 65 - 79 - nepárne, 341, 5723, 3963, 6294, 6751/301 a parcely č. 355/3, 359, 437

Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny nebude vo vyššie uvedených termínoch realizovaná dodávka elektriny pre dané odberné miesta z dôvodu plánovaných prác.