Prerušenie distribúcie elektriny
16.7.2019

Naplánované prerušenie distribúcie elektriny pre odberné miesto Michalovce sa uskutoční v dňoch:

18. júl 2019 od 07:30 h do 16:00 h

 • Ul. Tehliarska č.d. 1 - 43 - nepárne a č.d. 27A
 • Ul. Agátová č.d. 26 - 64 - párne
 • Ul. Kamenárska č.d. 2 - 28 - párne,1 - 27 - nepárne
 • Ul. Remeselnícka č.d. 2 - 46 - párne,1 - 41 - nepárne a č.d. 3965
 • Ul. Hrnčiarska č.d. 2 - 52 - párne a č.d. 1, 3, 5, 7
 • Ul. J. Bottu č.d. 2 - 36 - párne

08. august 2019 od 07:00 h do 12:30 h

 • ul. Močarianska č.d. 18, 6640, 6521 a domy na parcele č. 4920/42 a 5479/13

15. august 2019 od 07:20 h do 17:30 h

 • ul. Jána Hollého č. 107, 109, 111 a 113
 • ul. Petra Jilemnického č. 62 a 64

19. august 2019 od 07:00 h do 17:30 h

 • ul. Jána Hollého č. 111 a 113
 • ul. Petra Jilemnického č. 62 a 64

Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny nebude vo vyššie uvedených termínoch realizovaná dodávka elektriny pre dané odberné miesta z dôvodu plánovaných prác.