Prerušenie distribúcie elektriny
20. 11. 2019

Naplánované prerušenie distribúcie elektriny pre odberné miesto Michalovce sa uskutoční v dňoch:

21. november 2019 od 08:10 h do 15:00 h

 • Ul. Jána Švermu č.d. 1, 3, 5 a 7
 • Ul. Humenská č.d. 13, 15 a 17 a garáže na ul. Humenská
 • Ul. Masaryková č.d. 86 - 106 - párne a 47 - 57 - nepárne
 • Ul. Vyškovská č.d. 2 - 12 - párne
 • Ul. A. S. Puškina č.d. 12 a parcela č. 2066
 • Ul. Cyrila a Metoda č.d. 1 - 29 - nepárne, 2 - 42 - párne

21. november 2019 od 08:10 h do 15:10 h

 • Pri mlyne 0 Michalovce, ČOM: 0001297205, EIC: 24ZVS0000662635S

25. november 2019 od 08:30 h do 15:00 h

 • Ul. P. O. Hviezdoslava č. 2241, 2242, 2243 a 2244

28. november 2019 od 07:40 h do 14:30 h

 • Ul. Námestie osloboditeľov č.d. 24, 26, 30, 66, 64, 62, 3854, 15, 40
 • Ul. Pasáž č.d. 4
 • Ul. Jaroslawská č.d. 914/1

Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny nebude vo vyššie uvedených termínoch realizovaná dodávka elektriny pre dané odberné miesta z dôvodu plánovaných prác.