Prerušenie distribúcie elektriny
13.9.2019

Naplánované prerušenie distribúcie elektriny pre odberné miesto Michalovce sa uskutoční v dňoch:

16. september 2019 od 07:40 h do 17:10 h

 • ul. Jána Hollého č. 65 - 73 - nepárne (celý bytový dom)

17. september 2019 od 07:20 h do 17:30 h

 • ul. Petra Jilemnického č. 38 - 46 - párne (celý bytový dom) a č. 5828

18 september 2019 od 07:30 h do 17:00 h

 • ul. Jána Hollého č. 75 - 83 - nepárne (celý bytový dom)

19. september 2019 od 06:00 h do 15:00 h

 • Jána Švermu 8 Michalovce, ČOM: 0000394335, EIC: 24ZVS0000060216Q

19. september 2019 od 07:30 h do 18:00 h

 • ul. Tulipánová č. 7

23. september 2019 od 08:40 h do 15:00 h

 • ul. A. I. Dobrianskeho č.d. 2 - 36 - párne, 1 - 23 - nepárne a 29 - 37 - nepárne
 • ul. Agátová č.d. 10
 • ul. A. Kmeťa č.d. 39
 • ul. Boženy Němcovej č.d. 1
 • ul. Gen. Petrova č.d. 1 - 43 - nepárne, 2 - 26 - párne, 30 - 44 - párne a č.d 2553/2
 • ul. J. G. Tajovského č.d. 2
 • ul. Jána Kalinčiaka č.d. 2 - 12 - párne a č.d. 1, 3, 5788 a 6246
 • ul. Jána Palárika č.d. 2
 • ul. Jonáša Záborského č.d. 2 - 8 - párne a 1 - 7 - nepárne
 • ul. Mirka Nešpora č.d. 1 - 7 - nepárne a č.d. 2 a parcela č. 2450
 • ul. Odbojárov č.d. 5, 8 a 10
 • ul. P. J. Šafárika č.d. 1 - 13 - nepárne a 2 - 34 - párne
 • ul. Pribinova č.d. 1 - 21 - nepárne a 2 - 22 - párne
 • ul. S. H. Vajanského č.d. 2 - 58 - párne a 1 - 45 - nepárne
 • ul. Štefana Moyzesa č.d. 1 - 29 - nepárne a 2 - 36 - párne
 • ul. T. J. Moussona č.d. 2, 3, 2502 a 6429
 • ul. Terézie Vansovej č.d. 4 - 10 - párne
 • ul. Zemplínska č.d. 1 - 41 - nepárne a 2 - 40 - párne a parcela č. 1647/3

24. september 2019 od 06:40 h do 15:50 h

 • celá ul. Tichá
 • celá ul. Vrbovecká
 • časť ul. Kapušianska od 78 - 128 - párne a 121 - 155 - nepárne

08. október 2019 od 07:30 h do 12:00 h

 • Staničná 3 Michalovce, ČOM: 0000374099, EIC: 24ZVS00000486826

08. október 2019 od 07:30 h do 18:00 h

 • ul. Staničná č.d. 3

Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny nebude vo vyššie uvedených termínoch realizovaná dodávka elektriny pre dané odberné miesta z dôvodu plánovaných prác.