Prerušenie distribúcie elektriny
19. 6. 2020

Naplánované prerušenie distribúcie elektriny pre odberné miesto Michalovce sa uskutoční v dňoch:

30. jún 2020 od 08:40 h do 14:00 h

 • Ul. Štefana Fidlíka č.d. 39 - 71 - nepárne a 34 - 64 - párne,
 • Ul. SNP č.d. 2 - 40 - párne, 20B, 31 - 59 - nepárne, 65 - 79 - nepárne, 341, 5723, 3963, 6294, 6751/301 a parcely č. 355/3, 359, 437

06. júl 2020 od 08:10 h do 16:30 h

 • časť Topoľany - Ul. topolianska č.d. 4 - 78 - párne a č.d. 703

06. júl 2020 od 08:00 h do 13:30 h

 • časť Topoľany - Ul. letná č.d. 1 - 33 - nepárne a 2 - 12 - párne a 21A, 6A, 5860

07. júl 2020 od 08:00 h do 16:30 h

 • časť Topoľany - Ul. topolianska č.d. 168 - 130 - párne a č.d. 132A

08. júl 2020 od 08:00 h do 16:30 h

 • časť Topoľany - Ul. topolianska č.d. 82 - 128 – párne

09. júl 2020 od 08:00 h do 16:30 h

 • časť Topoľany - Ul. letná č.d. 1 - 33 - nepárne, 2 - 12 - párne, 21A, 6A, 5860

10. júl 2020 od 08:00 h do 16:30 h

 • časť Topoľany - Ul. topolianska č.d. 172 - 220 - párne, 159 - 201 - nepárne, 210A a parcely č. 527, 525, 524, 523, 522/2, 522/1

16. júl 2020 od 08:20 h do 16:30 h

 • Nám. osloboditeľov 944/11 Michalovce, ČOM: 0001435504, EIC: 24ZVSOOO742499F

16. júl 2020 od 08:20 h do 16:30 h

 • Nám. osloboditeľov 9, 11, 13, 944/13, 19

24. júl 2020 od 08:00 h do 16:30 h

 • časť Močarany - celá Ul.J.Barč Ivana, celá Ul.krásnovská, časť Ul. močarianska č.d.65-119 nepárne a 74-128 párne

Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny nebude vo vyššie uvedených termínoch realizovaná dodávka elektriny pre dané odberné miesta z dôvodu plánovaných prác.