Prerušenie distribúcie elektriny
4. 2. 2020

Naplánované prerušenie distribúcie elektriny pre odberné miesto Michalovce sa uskutoční v dňoch:

07. február 2020 od 08:00 h do 15:30 h

 • Ul. Okružná č.d. 4, 5, 1000, 4806
 • Ul. Špitálska č.d. 994, 2851, parcela č. 5360/1
 • garáže na Ul. Špitálska

13 február 2020 od 08:20 h do 14:30 h

 • Ul. Obchodná č.d. 1, 2
 • Nám. osloboditeľov č.d. 6137/59A, 25
 • Park študentov č.d. 2
 • Ul. Maxima Gorkého č.d. 2, 3, 4, 5, 5871

18. február 2020 od 07:40 h do 13:50 h

 • garáže na ul. Humenská cesta pri bytovke č. 1343/106 A9

19. február 2020 od 08:30 h do 15:00 h

 • celá ul. Rybárska
 • celá záhradkárska osada Rybárska

20. február 2020 od 07:50 h do 15:30 h

 • Ul. Užhorodská č.d. 433
 • celá záhradkárska osada Pláne

04. marec 2020 od 08:30 h do 14:30 h

 • Ul. P. O. Hviezdoslava č.d. 2 - 14 - párne, 18 - 46 - párne, 5, 7
 • Ul. Gen. Petrova č.d. 28
 • Ul. Masarykova č.d. 5 - 25 - nepárne, 8
 • Ul. Duklianska č.d. 2, 3, 4, 5, 7, 12 - 20 - párne
 • Ul. L. N. Tolstého č.d. 1 - 21, 712/9A, 711/7A
 • Ul. A. I. Dobrianskeho č.d. 25, 27
 • Ul. J. G. Tajovského č.d. 1 - 17 - nepárne, 1A, 2788, 2816/1, 4
 • parcela č. 2859/6

Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny nebude vo vyššie uvedených termínoch realizovaná dodávka elektriny pre dané odberné miesta z dôvodu plánovaných prác.