Prerušenie distribúcie elektriny
15.1.2019

Naplánované prerušenie distribúcie elektriny pre odberné miesto Michalovce sa uskutoční v dňoch:

05. február 2019 od 07:40 h do 17:30 h

  • ul. Štefánikova č.d. 54 a č.d. 56

07. február 2019 od 07:10 h do 14:30 h

  • celá ul. Tichá
  • celá ul. Vrbovská
  • ul. Kapušianska od č.d. 78 po č.d. 128 - párne a od č.d, 121 po č.d. 155 - nepárne

Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny nebude vo vyššie uvedených termínoch realizovaná dodávka elektriny pre dané odberné miesta z dôvodu plánovaných prác.