Prerušenie distribúcie elektriny
21.5.2019

Naplánované prerušenie distribúcie elektriny pre odberné miesto Michalovce sa uskutoční v dňoch:

22. máj 2019 od 08:30 h do 13:00 h

 • Betlenovce č.d. 3, 5, 15, 17, parcela č. 789/2

30. máj 2019 od 07:40 h do 15:30 h

 • bytový dom na ulici Okružná č. 992/4

11. jún 2019 od 08:20 h do 13:10 h

 • Fr. Kráľa 1165/78 Michalovce, ČOM: 0001387210, EIC: 24ZVS00007123869

11. jún 2019 od 08:20 h do 13:30 h

 • ul. Petra Jilemnického č.d. 99 - 57 - nepárne
 • ul. Okružná - parcela č. 4643
 • ul. Fr. Kráľa č.d. 82, 80, 57, 76 - 36 - párne, 3836

17. jún 2019 od 08:30 h do 18:00 h

 • Ul. 9. mája - č.d. 1 - 39 - nepárne a č.d. 18, 20
 • Ul. Eda Urxa - č.d. 1 - 15 nepárne, 2 - 12 - párne
 • Ul. J. Fándlyho - č.d. 1 - 15 - nepárne, 2 - 12 - párne
 • Ul. Janka Borodáča - č.d. 2 - 24 - párne
 • Ul. Krátka - č.d. 1 - 11 - nepárne, 2 - 8 - párne
 • Ul. Lúčna - č.d. 1 - 17 - nepárne, 2 - 20 - párne
 • Ul. Martina Benku - č.d. 1 - 21 - nepárne, 2 - 12 - párne
 • Ul. Miloša Uhra - č.d. 1 - 15 - nepárne, 2 - 12 - párne
 • Ul. Partizánska - č.d. 27, 33 - 43 - nepárne
 • Ul. Samuela Tomášika - č.d. 3, 2 - 18 - párne
 • Ul. Široká - č.d. 1, 12, 14
 • Ul. Úzka - č.d. 1, 2, 4
 • Ul. Vila - Real - č.d. 1 - 11 - nepárne

Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny nebude vo vyššie uvedených termínoch realizovaná dodávka elektriny pre dané odberné miesta z dôvodu plánovaných prác.