Požehnanie sochy svätého Jána Nepomuckého
1. 7. 2019

jannepomucky1.jpg

Dńa 24.júna 2019 bola dekanom rímskokatolíckej farnosti  Narodenia Panny Márie  Mgr. Stanislavom Pavúkom požehnaná  zreštaurovaná socha svätého Jána Nepomuckého.

Veľká vďaka za spoluprácu pri reštaurovaní  tejto sochy  patrí žiakom 5.ročníka  ZŠ Okružná 17 pod vedením Mgr. D. Marcinčákovej,  ktorí divadelnou hrou o sv. Jánovi Nepomuckom veľkou mierou prispeli k tomuto dielu.  Ďalej patrí vďaka klubu kresťanských pedagógov, rímskokatolíckej  farnosti Narodenia Panny Márie,  členkám ružencových bratstiev v našom meste, mestu Michalovce, redakčnej rade časopisu Michalovčan ako aj všetkým ľuďom, ktorí sa akoukoľvek finančnou čiastkou či modlitbami pričinili o zreštaurovanie sochy.

Sv. Ján Nepomucký je mučeník  spovedného tajomstva a obrancu Cirkvi. Žil koncom 14. storočia a bol arcibiskupovým spolupracovníkom.  Kráľ Václav IV. , ktorý v tom období  panoval, Jána  Nepomuckého  mučil  kvôli sporným cirkevným otázkam a umlčaniu spovedného tajomstva jeho manželky Žofie. Kráľov hnev bol taký veľký,  že ho  polomŕtveho vyvliekli na Karlov most a odtiaľ ho zviazaného hodili do Vltavy.

Z tohto dôvodu socha sv. Jána Nepomuckého stojí pri novej lávke cez Laborec a bude chrániť naše mesto pred rôznymi živelnými pohromami.

Sv. Ján Nepomucký,  pomáhaj nám svojím mocným orodovaním u Boha, aby sme z Jeho nesmiernej milosti užívali trvalý pokoj a boli zachránení od nedostatku, hladu, vojny a chorôb.