Pietny akt kladenia vencov
16. 5. 2020

75. výročie ukončenia druhej svetovej vojny sme si v Michalovciach pripomenuli pietnym aktom kladenia vencov. Konal sa 7. mája na Cintoríne Červenej armády na Hrádku. Pre pandémiu koronavírusu to nebol tradičný akt kladenia vencov, ako ho poznáme, za prítomnosti mnohých pamätníkov historickej udalosti a širokej verejnosti. Zúčastnili sa ho predstavitelia štátnej správy, samosprávy a zástupcovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.