Oznam pre podnikateľov
20. 9. 2018

Mestský úrad Michalovce, ako správca dane, bude v najbližších dňoch zasielať výzvy na zaplatenie nedoplatkov na miestnych daniach a poplatkoch za tuhý komunálny odpad. Zasielané budú v súlade s legislatívou do elektronických schránok.
Upozorňujeme všetkých podnikateľov, aby si ich skontrolovali.