Oznam pre klientov Mestského úradu v Michalovciach
10. 6. 2019

Mestský úrad v Michalovciach
oznamuje klientom, že z technicko - prevádzkových dôvodov sú upravené hodiny pre klientov
v čase od 11.6. – 14.6.2019

na Mestskom úrade v budove A (Nám. osloboditeľov 30)
od 7.00 hod. do 13.30 hod.
(obedňajšia prestávka od 12.00 – 12.30 hod.)
a
v budove B (Nám. slobody 1)
od 7.00 hod. do 13.30 hod.
(obedňajšia prestávka od 12.30 – 13.00 hod.)

Odporúčané klientske hodiny sú vrátane utorka a štvrtka.

Ing. Zdenko Vasiľ, v.r
Prednosta MsÚ