Oznam pre klientov Mestského úradu
30. 4. 2020

Hodiny pre klientov
Mestského úradu v Michalovciach od 4.5.2020

Pondelok, utorok, štvrtok, piatok
8:00 -12:00 hod.
Streda 8:00 -13:00 hod.

Po tomto čase je budova uzatvorená.

Vstup do budovy je možný len s ochranným rúškom!