Oznam pre klientov Mestského úradu
23. 11. 2019

Mestský úrad v Michalovciach
oznamuje  váženým klientom, že

dňa 28.novembra 2019
nebudú

na Mestskom úrade v Michalovciach, Nám. osloboditeľov 30 (budova „A“)
poskytované služby pre klientov

z technických dôvodov  (plánované prerušenie distribúcie elektriny)

Budova „A“ bude uzavretá

Ďakujeme za pochopenie.

Ing. Zdenko Vasiľ, v.r
prednosta MsÚ