Oznam pre klientov Mestského úradu
24. 6. 2019

Mestský úrad v Michalovciach
oznamuje klientom, že v čase od 25.6. – 27.6.2019 
z technicko - prevádzkových dôvodov sú upravené hodiny pre klientov

na Mestskom úrade v budove A (Nám. osloboditeľov 30)

dňa 25.6.2019 - od 7.00 hod. do 13.30 hod.
dňa 26.6.2019 – uzatvorená budova (nebudú poskytované služby pre klientov v budove A)
dňa 27.6.2019 - od 7.00 hod. do 13.30 hod.

(obedňajšia prestávka od 12.00 – 12.30 hod.)

a

v budove B (Nám. slobody 1)

25.6. – 27.6.2019 -  od 7.00 hod. do 13.30 hod.
(obedňajšia prestávka od 12.30 – 13.00 hod.)

Odporúčané klientske hodiny sú vrátane utorka a štvrtka

Ing. Zdenko Vasiľ, v. r.
prednosta MsÚ