Oznam pre klientov Mestského úradu
26. 8. 2019

Mestský úrad v Michalovciach

oznamuje klientom, že v čase od 27. 8. do 28. 8. 2019 
z technicko - prevádzkových dôvodov sú upravené hodiny pre klientov

na Mestskom úrade v budove A (Nám. osloboditeľov 30)
27. 8. 2019 a 28. 8. 2019 od 07.00 hod. do 13.30 hod.
(obedňajšia prestávka od 12.00 – 12.30 hod.)
a
v budove B (Nám. slobody 1)
27. 8. a 28. 8. 2019 -  od 07.00 hod. do 13.30 hod.
(obedňajšia prestávka od 12.30 – 13.00 hod.)

Odporúčané klientske hodiny sú vrátane utorka a štvrtka.


Ing. Zdenko Vasiľ, v. r.
prednosta MsÚ