Oznam o začatí zberu bioodpadu
6.4.2018

Oznamujeme obyvateľom mesta Michalovce, ktorí sa podieľajú na pravidelnom zbere bioodpadu do 120 litrových hnedých nádob, že v tomto roku začneme zber v týždni od pondelka 9.4.2018 postupne podľa jednotlivých obvodov. 

Zber bioodpadu sa bude vykonávať v jednotlivých obvodoch v rovnaký deň, ako zber komunálneho odpadu. Bioodpad môžu občania mesta  celoročne a bezplatne odovzdávať  na zberných dvoroch TaZS mesta Michalovce (Ulica  partizánska 55  a  Ulica  lastomírska 2).

TaZS Michalovce