Odpoveď primátora mesta na otvorený list
15.4.2019

Otvorený list predstaviteľov Iuventa Michalovce primátorovi mesta

 

Vážená pani Tomková, vážené hádzanárky!

Ďakujem vám všetkým za slová uznania v súvislosti s ocenením titulom Európske mesto športu, ktoré naše mesto získalo pre rok 2019 ako prvé nekrajské mesto na Slovensku a zároveň týmto ďakujem aj všetkým funkcionárom, trénerom, sponzorom a hráčkam všetkých vekových kategórií, teda všetkým vám,  ktorí tvoríte veľkú rodinu michalovskej hádzanárskej Iuventy za váš podiel na získaní nielen tohto titulu, ale aj na rozvoji športu v meste.

Vzťah Mesta Michalovce i môj osobný k vám sme neraz v blízkej i vzdialenejšej minulosti deklarovali mnohými spôsobmi, pričom sme sa snažili neprehliadnuť ani jeden z úspechov, ktoré ste na rôznych úrovniach dosiahli. Dôkazom toho je množstvo vašich slávnostných prijatí primátorom mesta na mestskom úrade, takmer každoročné ocenenie titulom Čin roka i najvyšším mestským ocenením Cenou mesta, ktorá vám bola udelená v roku 2007 a keby bolo možné udeliť ju viac ako raz, určite by ste si ju zaslúžili dostať po každom zo svojich úspechov.

Vždy, keď ste ma pozvali, som sa snažil nechýbať na vašich zápasoch či spoločenských podujatiach a aj naše mestské média o vás vždy prinášali informácie, čím prispievali k vašej propagácii, preto rozhodne nemôžem súhlasiť s dojmom, ktorý prezentujete, že z našej strany nemáte dostatok rešpektu.

To, že sme dnes Európskym mestom športu, to že dnes popri vás máme v najvyšších republikových súťažiach aj futbalistov, hokejistov, florbalistky, stolných tenistov, džudistky, pričom v mládežníckych kategóriách v najvyšších súťažiach účinkuje väčšina našich klubov je popri veľkej zásluhe funkcionárov a sponzorov týchto klubov aj zásluha mesta a jeho spôsobu podpory jednotlivým športovým subjektom. Nie každé zo športových odvetví je ekonomicky rovnako náročné, nie každý športový klub potrebuje rovnako veľké množstvo financií na to, aby obstál v istej konkurencii, ktorá je takisto v každom športovom odvetví rôzna a aj preto  postup do najvyššej súťaže je v niektorom z týchto športových odvetví celospoločenský vnímaný výraznejšie ako opätovný zisk titulu ba i absolútna dlhoročná dominancia v inom.

Každý z týchto klubov má popritom aj svoje ekonomické zázemie. Niektorý dlhodobé a osvedčené, iný formujúce sa a problematické. Pomáhať rovnako tomu, kto dlhodobo dokazuje, že sa o seba vie sám perfektne postarať, čo je aj váš prípad a za čo treba vysoko oceniť tých, ktorí sa o to zaslúžili, ako tomu, ktorý to z rôznych objektívnych i subjektívnych príčin nezvláda, by podľa nás, nebolo správne. Je to ako v rodine. Jedno dieťa je úspešné, vie sa samo o seba postarať, inému treba pomôcť viac. Pre nás sú naše kluby tiež akoby deťmi. Jedno, obrazne povedané, chodí do materskej školy a nepotrebuje až takú podporu ako tie, ktoré študujú na renomovaných univerzitách, pričom aj z tých vysokoškolákov jeden potrebuje väčšiu pomoc ako druhý.

Keď sa o Michalovce médiá konečne začali zaujímať vďaka športu aj v dobrom, hneď sme začali mať aj obavy, ako bude časťou verejnosti i samotnými aktérmi športu v meste vnímaná výška finančnej podpory, ktorú na šport dávame, pretože nie každý má rád šport, nie každý v Michalovciach sa z jeho úspechov teší a nie každý športový klub unesie, že popri ňom je tu aj iný úspešný športový reprezentant mesta.

Žiaľ, musím konštatovať, že svojím otvoreným listom sčasti aj práve toto napĺňate, pretože inak by ste vy, ktorí ste dlhodobo ekonomicky najsilnejším klubom ženskej hádzanej na Slovensku a možno aj v bývalom Československu, nemohli takéto niečo napísať. Aj preto sa nemôžem  ubrániť dojmu, že žiarlite na úspechy hokejistov a futbalistov a čo ma mrzí najviac, mám pocit, že týmto chcete vniesť rozkol do športu v meste a svojím spôsobom minimálne naštrbiť, dúfam, že nie rozbiť to, čo nám dnes celé Slovensko závidí.  

V žiadnom prípade nemáme pocit, že by sme boli voči vám neféroví. Iuventa je takmer súkromný klub spoločnosti Chemkostav, ktorá má vo vlastníctve aj vašu športovú halu. Podstatná časť našej nepriamej finančnej podpory smeruje do prevádzky športovísk. Futbalový štadión, zimný štadión, mestská športová hala, plaváreň i ihrisko v Topľanoch sú v majetku mesta a na rozdiel od Chemkostav arény mesto nielenže stopercentne zabezpečuje ich prevádzku, ale umožňuje aj klubom, ktoré ich využívajú, aby ich to podľa možnosti buď nič nestálo, alebo stálo čo najmenej. Vám však, vzhľadom na to, že hala je privátna, takýmto spôsobom pomôcť nemôžeme.

Čo sa týka priamej finančnej podpory, dostávate po futbalistoch a hokejistoch najviac, čo je, podľa nás, aj na základe toho, čo bolo uvedené vyššie, správne. Áno, je možné uvažovať, že takmer sedemdesiatpäť tisíc, ktoré od nás ročne dostávate a čo vy považujete za zlomok, nepostačuje na krytie nákladov vašich mládežníckych tímov, čo sme aj v osobných rozhovoroch s vašimi predstaviteľmi potvrdili a popritom sme deklarovali našu ochotu, v prípade, že si to budeme môcť dovoliť, túto podporu primerane navýšiť. Deklarovali sme aj ochotu hľadať spôsob, akým by sme mohli pomôcť klubu s prevádzkou vašej haly. Aj v kontexte s tým, som preto, bohužiaľ, nútený váš otvorený list vnímať tak, ako je to vyššie uvedené. 

Demokracia je čarovná i tým, že umožňuje komukoľvek, kdekoľvek a kedykoľvek povedať, či napísať to, čo chce. Popri tejto možnosti by však každý mal byť aj zodpovedný a pamätať aj na to, čo môžu jeho vyjadrenia spôsobiť.

Aj keď, dúfam, že formou otvoreného listu ste ním chceli dosiahnuť predovšetkým viac pre seba, nemôžem sa ubrániť dojmu, že sa vám ním hlavne podarí ublížiť športu v meste. Krehká harmónia, ktorá tu zatiaľ ešte medzi športovými klubmi je, týmto možno dostane trhlinu, ktorú, predpokladám, naši neprajníci a neprajníci športu, možnože už čoskoro, patrične zneužijú. A o toto vám, verím,  nešlo a nejde.

Ešte raz vám ďakujem za váš podiel na rozvoji športu v Michalovciach a všetkým tímom Iuventy želám veľa ďalších športových úspechov.

                                                                                                                              Viliam Zahorčák

                                                                                                                   primátor mesta Michalovce