Obnova ciest a chodníkov v meste
16. 5. 2020

Rekonštrukcia medziblokových priestorov na Sídlisku západ pokračuje aj v tomto roku. V týchto dňoch prebiehajú stavebné práce na chodníkoch a parkovacích plochách na ulici Martina Rázusa, Masaraykovej a Štefánikovej s pokračovaním na Ul. J. Švermu. Rekonštrukcia na Sídlisku západ bude ukončená do konca roka 2020. Zároveň v tomto kalendárnom roku sa začnú práce na obnove chodníkov aj na ďalších uliciach – Jána Hollého, Verbovčík, Samova, Janka Alexyho, Karola Kuzmányho, P. O. Hviezdoslava, Duklianska a chodník spájajúci ulice Lipová a Laca Novomeského.

ma