Nové detské ihrisko na sídlisku juh
26.7.2018

ihrisko2.jpg

Mesto Michalovce získalo finančný príspevok od Nadácie SPP a Eustream vo výške 12 000 € na projekt výstavby detského ihriska na Sídlisku juh v Michalovciach, mesto spolufinancovalo projekt sumou 2 500 €. Cieľom projektu bolo vytvoriť detské ihrisko v medziblokovom priestore na Sídlisku juh, vytvoriť príťažlivé prostredie hracích plôch a priestorov v medziblokovom priestore sídliska, umožniť nadväzovanie kontaktov pre deti rôznych vekových kategórií, mládeže aj dospelých.

V medziblokovom priestore ulíc Špitálska a Murgaša tak pribudla zostava s domčekom, šmýkačkou, lezeckou stenou a s hojdačkou, malý detský kolotoč, prevažovacia hojdačka pre 4 deti a pružinová hojdačka autíčko.  Osadené detské zariadenia a zostavy sú certifikované a odskúšané v zmysle platných noriem. Dopadovú plochu ihriska vyvára potrebná bezpečnostná vrstva dunajského štrku. Ihrisko je ohraničené palisádami a obrubníkmi, keď to poveternostné podmienky dovolia, okolie ihriska bude doplnené zeleňou.

Chceme aj touto cestou vyzvať rodičov a obyvateľov sídliska k spolupráci pri ochrane prvkov detských ihrísk, k zveľaďovaniu a udržiavaniu revitalizovaných priestorov, aby dlho slúžili svojim obyvateľom.

„Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP a Eustream.“