Nová mestská galéria a moderné turistické centrum v Zlatom býku
8.11.2018

Mesto uspelo svojím projektom s názvom Umením búrame hranice v programe cezhraničnej spolupráce 2014 - 2020 Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine. V rokoch 2019 až 2021 sa zrekonštruuje národná kultúrna pamiatka Zlatý býk, v jeho priestoroch vznikne mestská galéria a moderné turistické informačné centrum.

Projekt Through Art we Ruin Borders sme pripravili  a podali v roku 2017, do projektu sme zapojili partnerov z Ukrajiny a Maďarska. Vo výzve uvedeného programu po administratívnej kontrole bojovalo o nenávratný finančný príspevok 137 projektov partnerských zoskupení z oprávnených štyroch štátov, pričom úspešných bolo 36 projektov, medzi nimi aj Mesto Michalovce ako vedúci aplikant projektu v oblasti kultúrnej spolupráce susedných krajín. Celkový rozpočet projektu je 1 298 917 eur, pričom nenávratný finančný príspevok je  999 999,24 eur.

Projekt pomôže zachrániť národné kultúrne pamiatky Zlatý býk v meste Michalovce a Sovie hniezdo v meste Užhorod, prinavráti im zmysluplný obsah a funkciu. Vďaka projektu budú vytvorené mestské galérie a profesionálne turistické informačné centrá európskeho štandardu. Rekonštrukcia budovy Zlatý býk obsahuje aj vybavenie a zariadenie priestorov, inštalovaný kamerový systém, galerijný systém, nábytok, ozvučenie, prezentačný systém a potrebné IKT vybavenie. Súčasťou projektu je množstvo sprievodných aktivít, ambíciou ktorých je zvýšiť návštevnosť  galérií, vtiahnuť ľudí do kultúrneho diania inovatívnymi tvorivými formami, zvýšiť informovanosť o susedných regiónoch prostredníctvom smart aplikácií, tvorivých dielní, sympózií,  ponúknuť prehľad komplexných služieb v oblasti cestovného ruchu v regiónoch Zemplín, Zemplén a Zakarpatie vo viacerých jazykových mutáciách.

Po rekonštrukcii budovy Zlatý býk a vytvorení galérie a turistického informačného centra sa v rámci projektu budú realizovať cezhraničné podujatia v oblasti umenia a kultúry. V nových priestoroch sa budú konať cezhraničné výstavy výtvarného a sochárskeho umenia, stretnú sa umelci zo zúčastnených krajín na maliarskych a sochárskych sympóziách, budú prebiehať cezhraničné Otvorené tvorivé dielne pre obyvateľov a návštevníkov regiónu, v ktorých lektori zo susednej krajiny predstavia kúsok svojej histórie, naučia záujemcov historické regionálne techniky a inovatívne výtvarné techniky.

Projekt prispeje aj k rozvoju inovatívnych informačných kanálov a produktov cestovného ruchu. Vznikne mobilná aplikácia na informovanie čo najširšieho počtu záujemcov o kultúrnom dianí, prostredníctvom ktorej budeme motivovať ľudí k tráveniu voľného času v galériách, na kultúrnych a turistických podujatiach. Vytvoríme filmový dokument História a súčasnosť spoločného regiónu, ktorý pripomenie spoločnú históriu územia Zakarpatska v spoločnej Československej republike, mentalitu a zvyky ľudí v prihraničných regiónoch. Spracované a zdigitalizované budú vzácne záznamy z archívu Zemplínskeho múzea. Vďaka projektu vzniknú turistickí sprievodcovia komplexných balíkov služieb - typové návrhy plánov výletov pre turistov s komplexnou ponukou služieb pre turistov Tipy na výlety.

Projekt, jeho zámery ako aj výsledky predstavíme v rámci viacerých informačných aktivít a tlačových konferencií hneď po podpise zmluvy s donorom. Veríme, že sa nám realizáciou projektu podarí zachrániť jednu z najkrajších budov v meste,  dať jej zmysluplnú funkciu, preniesť trávenie voľného času z nákupných centier do galérií, vtiahnuť ľudí do kultúrneho diania inovatívnymi tvorivými a informačnými formami.

Jana Machová