Michalovce v roku 2019 v číslach a faktoch
13. 1. 2020

K 1. januáru 2020 bolo v Michalovciach evidovaných 37 055 obyvateľov, z toho 19 281 žien a 17 774 mužov. V uplynulom roku sa v našom meste narodilo 1 038 detí, z toho 278 Michalovčanov, 138 chlapcov a 140 dievčat. Rodičia svojim synom najčastejšie dávali meno Oliver, Michal, Matúš, Samuel, a Jakub. Najčastejšie dievčenské mená boli Olívia, Mária, Hana, Šarlota a Sofia. Na michalovskej matrike zaznamenali aj nezvyčajné mená, pre chlapcov Silvio, Rayen či Jordan a dievčenské Abigail, Tamia či Aishe. Zosobášilo sa celkovo 217 párov, pričom 238 snúbencov malo trvalý pobyt v Michalovciach. Cirkevných sobášov bolo 134 a civilných 83. V jednom prípade sa sobášili maloletí snúbenci a 10 sobášov bolo uzatvorených s cudzím štátnym príslušníkom. K rozvodu pristúpilo 89 manželstiev. Celkový počet úmrtí bol 847, z toho 369 Michalovčanov, 200 mužov a 169 žien.

MsÚ