MICHALOVČAN STOROČNICE
12. 9. 2019

Anketa k 100. výročiu michalovskej župy 1919 – 2019

V lete 1919 sa Michalovce stali centrom československej Zemplínskej župy. V danom čase tak mestečko v rámci administratívno-správneho členenia krajiny začalo písať svoju zrejme najslávnejšiu históriu, ktorá nakoniec trvala štyri roky. Župu, ktorá územne patrila medzi rozsiahlejšie (zaberala z dnešného pohľadu 13 zemplínskych miest aj s okolím), spravovali postupne traja župani, posledný z nich už sídlil v Košiciach.

Mesto Michalovce v spolupráci so Zemplínskym múzeom v Michalovciach, ako odborným garantom, pripravilo pri tejto príležitosti viacero podujatí a aktivít. Od špecializovaných Špacirok po varošu na tému Zemplínska župa, cez vydanie publikácie s názvom Michalovce ako sídlo Zemplínskej župy (1919 – 1922) a prípravu slávnostnej akadémie, ktorá sa uskutoční 21. októbra, až po anketu, súvisiacu s najvýznamnejšími osobnosťami Michaloviec z rokov 1919 až 2019.

Akousi „dušou“ organizácie ankety sa stala komisia, menovaná primátorom mesta Michalovce, Viliamom Zahorčákom. Zložená je z profesionálnych historikov, múzejníkov a pracovníkov Mesta. Pred vyhlásením samotnej ankety Michalovčan storočnice (1919 – 2019) členovia komisie po zrelej úvahe navrhli 23 osobností, ktorých stručné medailóny spracoval historik a kronikár mesta Martin Molnár. 

Podrobné informácie o komisii a medailóny navrhovaných osobností...

Komisia sa pri výbere mien pridŕžala štyroch kritérií. Prvým bolo, že osobnosť sa narodila v Michalovciach v rokoch 1919 až 2019, resp. pôsobila v Michalovciach v uvedenom období. Ďalším kritériom bolo, že osobnosť mala trvalý pobyt, v minulosti domovské právo, v Michalovciach v danom období. Tretím kritériom bolo, že osobnosť má nespochybniteľný prínos pre Michalovce a posledným, nemenej dôležitým, je fakt, že táto osobnosť už nežije.

Napokon na základe hlasovania členov komisie vznikol užší zoznam desiatich nominovaných osobností Michaloviec:

Nájdeme medzi nimi šľachtica, archeológa, maliara, športovca, lekára, básnika, rehoľníka, starostu, župana či diplomata. Týchto desať nominovaných osobností bude postupne predstavených v rámci krátkych medailónov v novinách Michalovčan, v Televízii Mistral a na webovej stránke mesta Michalovce. Potom to už bude na vás, milí Michalovčania, aby ste hlasovaním rozhodli, kto z nich sa stane Michalovčanom storočnice (1919 – 2019).

Hlasovať  je možné elektronicky alebo klasickým spôsobom formou anketových lístkov. Anketové lístky budú uverejňované v novinách Michalovčan, odkiaľ ich treba vystrihnúť, označiť svojho kandidáta a lístok buď vhodiť do hlasovacej urny, ktorá bude umiestnená v priestoroch Turistickej informačnej kancelárie Mestského úradu Michalovce alebo ho zaslať poštou na adresu mestského úradu.

Elektronické hlasovanie je spustené na webovej stránke mesta Michalovce (http://www.michalovce.sk/sk/formular/michalovcan-storocnice/) a na Facebooku na stránke Michalovce – srdce Zemplína.  

Hlasovanie prebieha od 16. septembra do 16. októbra a výsledky budú zverejnené na slávnostnej akadémii 21. októbra.