Mestská nohejbalová liga
9.1.2018

Mestská nohejbalová liga

Mesto Michalovce - odbor školstva a športu a jeho koordinačná komisia mestských športových súťaží usporiadala 12. decembra 2017 VII. ročník mestskej nohejbalovej ligy stredných škôl „ O pohár primátora mesta Michalovce“ pre súťažný ročník 2017/2018, ktorého organizátorom bola Stredná odborná škola technická v Michalovciach.

Do súťaže bolo zapojených 7 dvojčlenných družstiev, ktoré hrali v mestskej športovej hale v dvoch skupinách systémom každý s každým v základnej časti. Po odohratí základnej časti družstvá umiestnené na 1.- 2. mieste z obidvoch skupín postúpili do finálovej skupiny.

Víťazom VII. ročníka mestskej nohejbalovej ligy stredných škôl „O pohár primátora mesta Michalovce“ pre súťažný ročník 2017/2018 sa stalo družstvo GPH Michalovce, na druhom mieste sa umiestnilo SOŠ OaS„B“ Michalovce a na treťom mieste sa umiestnilo SOŠ OaS„A“, pred družstvom OA„B“. Ako najlepší hráč mestskej ligy v tomto súťažnom ročníku bol vyhodnotený Peter Kridla zo strednej odbornej školy obchodu a služieb.

 

Finálová skupina:

 

o 3.

- 4. miesto: SOŠ OaS „A“ – OA „B“

2:0 (11:6; 11:5)

o 1.

- 2. miesto: GPH - SOŠ OaS „B“

2:0 (11:3; 11:6)

Výsledné poradie: 1. Gymnázium P. Horova, Masarykova 1 Michalovce

2.SOŠ OaS„B“, Školská 4 Michalovce

3.SOŠ OaS„A“, Školská 4 Michalovce

4.Obchodná akadémia „B“, Kapušianska 2 Michalovce

5.SOŠT„A“, Partizánska 1 Michalovce

6.SOŠT„B“, Partizánska 1 Michalovce

7.Obchodná akadémia „B“, Kapušianska 2 Michalovce

Najlepší hráč: Peter Kridla, SOŠ OaS

 

Mgr. Lívia Kalaninová