Mesto na mape z roku 1949 a dnes
25.10.2018

Mapové podklady mesta na stránke http://michalovce.web-gis.sk sú úplne vynovené, prinášajú nové vrstvy. Mapa geografického informačného systému (GIS) je prístupná aj z úvodnej stránky portálu mesta www.michalovce.sk pod názvom WebGis.

Nový mapový portál web-gis, vytvorený pomocou bezošvej mapy, prezentuje geopriestorové údaje mesta Michalovce. Užívateľom mapový portál umožňuje interaktívnu prácu s jednotlivými mapovými vrstvami ako aj vyhľadávanie informácií o ľubovoľných objektoch v mape. V podkladových mapách sa nachádzajú pôvodné aj nové mapové vrstvy s určitými zmenami oproti predošlej verzii GIS. Vrstva katastra registrov C a E sú identické ako publikované webovými mapovými službami Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK), to znamená, že mapa určeného operátu (register E) a kataster nehnuteľností (register C) sú na mape mesta WebGis rovnako aktuálne ako na stránkach ÚGKK. Po identifikácii objektu v mape katastra je užívateľovi poskytnutý aktuálny výpis informácií z danej webovej služby, ktorý si môže užívateľ uložiť vo formáte pdf. Súčasťou podkladových vrstiev je aj orientačná mapa, základná mapa Openstreetmap a Mapbox Light. 

Obľúbenými vrstvami GIS sú ortofotomapy, v predošlej verzii web-gis boli mapy z rokov 2001, 2009 a 2013. Doplnili sme vrstvu ortofotomapy z roku 2016 a zaujímavosťou je aj vrstva historickej čiernobielej ortofotomapy z roku 1949. Ak si užívateľ zobrazí obe vrstvy s istou priehľadnosťou, môže porovnávať, čo všetko v našom meste vyrástlo, ako sa mesto zmenilo za takmer 70 rokov. Tých, ktorí si radšej študujú neelektronické papierové mapy, pozývame do vestibulu Mestského úradu, kde sú obe nové ortofotomapy sprístupnené širokej verejnosti v tlačenej podobe. Najbližšie snímkovanie územia sa bude realizovať na jar r. 2019, túto ortofotomapu mesto taktiež pridá do vrstiev svojej geomapy.

V súvislosti s blížiacimi sa komunálnymi voľbami je súčasťou GIS aj mapa rozdelenia mesta  do volebných obvodov, volebných okrskov včítane vyznačenia nových okrskov 31 a 32 spolu s informáciami o prislúchajúcich uliciach a volebných miestnostiach.

Súčasťou portálu je aj Pomocník - návod na prácu s mapovým portálom mesta Michalovce, ktorý podrobne infomuje o možnostiach prostredia mapového portálu WebGis.

Na základe mnohých kladných ohlasov vieme, že našu geomapu využíva veľa obyvateľov mesta, pracovníci MsÚ, ale aj užívatelia z iných miest pre vyhľadávanie informácií, adries, katastrálnych údajov, meranie vzdialeností, plôch, geolokáciu a pod. Pripravujeme aj ďalšie novinky a vylepšenia mapy s prepojením na informačný systém mesta, o ktorých vás budeme informovať v niektorom z nasledujúcich čísel Michalovčana.  Veríme, že všetkým užívateľom sa s novou mapou bude dobre pracovať a rýchlo nájdu informácie, ktoré hľadajú.

RNDr. Jana Machová