Menovanie riaditeľov škôl
19. 6. 2019

2 - Menovanie riaditeľov škôl.JPG

Primátor mesta Michalovce Viliam Zahorčák slávnostne vymenoval 17. júna riaditeľov štyroch základných, siedmich materských škôl a riaditeľku základnej umeleckej školy na nové funkčné obdobie a zároveň im pri tejto príležitosti odovzdal menovacie dekréty. Piati odchádzajúci riaditelia prijali z rúk primátora ďakovné plakety za ich dlhoročnú zodpovednú pedagogickú a riadiacu činnosť.

V rámci slávnostného programu svoju ďakovnú reč predniesol odchádzajúci riaditeľ Základnej školy, Školská 5, Michalovce Mgr. Ladislav Vjest, ktorý sa ukončením tohto funkčného obdobia na pozícii riaditeľa spomínanej základnej školy rozhodol ukončiť svoju aktívnu pedagogickú činnosť. Za nových a znovuzvolených riaditeľov sa prítomným prihovorila riaditeľka Základnej školy, Okružná 17, Michalovce, Mgr. Eleonóra Kanócová. Obidvaja riaditelia vo svojich prejavoch vyzdvihli doterajšiu spoluprácu s vedením Mesta, ktoré dlhodobo v meste podporuje oblasť vzdelávania a vyjadrili nádej, že pozitívna spolupráca so zriaďovateľom bude pretrvávať aj v nasledujúcom funkčnom období.

Petra Kolesárová