Malá medaila svätého Gorazda pre Juraja Liberu
12.4.2018

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky udelilo 27. marca Jurajovi Liberovi malú medailu svätého Gorazda za dlhoročnú pedagogickú, publikačnú a tvorivú prácu dirigenta, za významné umelecké vystúpenia a úspešnú reprezentáciu doma i v zahraničí.

Gratulujeme

Juraj Libera je autorom znelky mesta Michalovce