Kovačická insita
30. 10. 2019

Zemplínske múzeum v Michalovciach, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, v spolupráci so združením NAIVA ART KULT v Kovačici, predstaví vo svojich novo-zrekonštruovaných priestoroch prvú dočasnú výstavu Kovačická insita. Vernisáž sa uskutoční 31. októbra 2019 o 17. hodine za účasti Marije Raspir, riaditeľky Galérie insitného umenia v Kovačici, Srbsko.

Insitná tvorba Slovákov vo Vojvodine sústredených najmä v okolí obce Kovačica má dlhodobú tradíciu. Siaha do konca tridsiatych rokov minulého storočia. Obdobie organizovaného pôsobenia kovačických maliarov sa kryje s obdobím prvých náznakov a začiatkov premeny štýlu tradičného života. Prví maliari začali maľovať zo záľuby. Kopírovali najmä exotické námety z pohľadníc a fotografií. Neskôr si začali všímať život okolo seba a zamerali sa výhradne na motívy každodenného života, pracovných zvykoslovných motívov prostredia, ktoré im bolo najbližšie – dediny. Roľnícky život, ľudové zvyky sa stali ústredným motívom kovačického insitného umenia a zo skutočnosti sa začali sťahovať do imaginácie maliarskeho plátna. Ich folklórny maliarsky prejav je laickou výpoveďou o radostiach i starostiach každodenného bytia. Tvorba neškolených umelcov je čistá, úprimná a autentická vo svojej výpovedi i použitých technikách.

Kovačickí insitní maliari zhmotnili svoje videnie sveta už na tisíckach plátien. Najbohatšiu zbierku vlastní Galéria insitného umenia v Kovačici, stovky obrazov sú však roztrúsené po celom svete. Tento fenomén, charakteristický najmä pre 20. storočie, zaradil Kovačicu medzi najväčšie strediská insity v rámci Európy, a možno i na svete.

Aktuálna výstava prezentuje tvorbu najznámejších maliarov, Slovákov z Kovačice a Padiny, zakladateľov svetoznámej Galérie insitného umenia v Kovačici: Martina Jonáša, Zuzany Chalupovej, Jána Husárika a Jána Kňazovica. Zastúpenie majú aj súčasní umelci a traja najznámejší umelci insity zo Srbska.

Pre verejnosť je výstava sprístupnená od 2. novembra do 15. decembra 2019 v čase otváracích hodín Zemplínskeho múzea.

V Michalovciach, 25. 10. 2019

zm

Lokalita

GPS:
N 48.75793238137691 / E 21.924780671221924