Koronavírus a jeho následky
29. 4. 2020

Pandémia ako najvyšší stupeň celosvetovej infekcie sa stala každodennou prítomnosťou. Musíme s ňou koexistovať, bojovať proti nej všetkými dostupnými medicínskymi prostriedkami. Neprišla sama od seba, bola vyvolaná činnosťou súčasnej civilizácie. Vedome či nevedome zmutovaným prirodzeným vírusom.

Toto je ďalší z negatívnych následkov nekontrolovanej ľudskej činnosti. Vedome konáme proti prírode a za neodpustiteľné chyby musíme znášať následky. Prírodné zákonitosti sú objektívnou skutočnosťou, nemožno ich meniť, iba žiť s nimi v súlade s vyšším stupňom ich poznania. Tu sa plne prejavil zákon kauzality pojednávajúci o príčinách a následkoch, ktoré v súčasnosti v negatívnej forme plne prežívame.

Paradoxne, následky pandémie majú aj kladné následky a pri týchto sa chcem pozastaviť. Práve na prírode badáme zmeny, ktoré vyplývajú zo zníženia priemyselnej činnosti. Znížila sa intenzita výrubu lesov pre zníženie odbytu drevnej hmoty. Badateľne poklesla premávka motorových vozidiel, letecká preprava. Pozitívnym dôsledkom je obrovské zníženie emisií do ovzdušia. Toto pozorujú environmentalisti, ochranári a uvedomelá časť spoločnosti volajúca po účinných ozdravných zásahoch do životného prostredia. Na dokreslenie predstáv uveďme údaje a nepriaznivé fakty zo súčasných poznatkov. Ľudstvo za rok vyprodukuje do atmosféry 38 miliárd ton škodlivín, najviac CO2. Podľa expertov ubudne každý deň 27ha ornej pôdy v ČR. Nahradia ju stavby, komunikácie a nezatrávnené plochy. V dobe bežnej prevádzky aeroliniek v SR náš vzdušný priestor doteraz križovalo v priemere 700 lietadiel a požiadavky na veľkokapacitnú prepravu sa ďalej stupňujú. Priemerné lietadlo natankuje 27 tisíc litrov leteckého benzínu. Najvyťaženejšie letiská prijímajú alebo štartujú lietadlá za menej ako každých 5 minút. Pľúca našej planéty strácajú denne niekoľko kilometrov štvorcových pralesa, a tým aj zelene.

Spomenúť môžeme priemysel, poľnohospodárstvo, a tak by sme mohli vyratúvať ďalej. Dôsledky pri stúpaní priemernej teploty, abnormálnych meteorologických javov sú toho dôkazom.

Preto urobme aj to málo, čo môže drobný jedinec či spoločenstvo urobiť pre seba, pre prírodu. Na tomto mieste chcem pochváliť viditeľný posun pri výsadbe nových prírastkov stromčekov v meste. Ďakujeme za dobrú snahu a sme úprimne radi, že sme svojou trochou k tomu mohli dopomôcť. Veď aj záhradkári v osadách zazeleňujú svoje pozemky, vysádzajú a prispievajú k spoločenskému dobru a zušľachťovaniu prostredia.

Ing. Pavol Tocik