Jesenná opekačka vo Vrbovci
27. 9. 2018

Jesenná opekačka vo Vrbovci 3.jpg

Občianske združenie Vrbovčan, ktoré vzniklo v roku 2016, získalo na svoju činnosť do prenájmu objekt bývalej materskej školy od nášho Mesta. Objekt sa darí postupne v spolupráci s vedením Mesta prebudovávať na kultúrno - spoločenské  centrum tejto časti.

V týchto dňoch sa ukončila prvá fáza obnovy vonkajšku budovy a priľahlej záhrady. Mesto opravilo budovu zvonku - strechu, fasádu, okná, krytú terasu a OZ prispelo najmä k úpravám dvora. Tieto výrazné zmeny bolo možné realizovať v krátkom čase iba vďaka osobnej podpore projektu zo strany primátora V. Zahorčáka,  vedúcich pracovníkov odborných útvarov mestského úradu, ako aj prednostky okresného úradu J. Cibereovej.

Pri  príležitosti ukončenia tejto fázy obnovy sme zorganizovali záhradnú slávnosť spojenú s jesennou opekačkou. Podujatia sa zúčastnil aj primátor Viliam Zahorčák, ktorý sa oboznámil so stavom obnovy objektu, ako aj zámermi postupu ďalších prác.

O dobrú náladu sa postaral folklórny súbor Močaranka. Pre deti boli prichystané športové hry a maľovanie na tvár. Deti, ale aj dospelí, si pochutili na domácich koláčoch.

Dušan Onuška