IQ Olympiáda
12.2.2018

IQ olympiáda je súťaž určená pre žiakov základných škôl a prvého stupňa osemročných gymnázií zameraná na vyhľadávanie intelektovo nadaných detí a je zostavená ako sada logických úloh. Nejedná sa teda o preverovanie vedomostí získaných štúdiom. Primárnym cieľom IQ olympiády je preverenie schopnosti logicky uvažovať, spoznanie pamäťových schopností žiakov, samostatného vyvodenia logického úsudku či schopnosti rýchleho uvažovania. V neposlednom rade umožňuje IQ olympiáda svojim riešiteľom využiť vlastnú kreativitu pri riešení súťažného zadania.
Všetky spomenuté vlohy sú ideálnym predpokladom na vyhľadávanie talentov s nadpriemerným exaktným myslením a následný rozvoj ich osobností a vlastností, ktoré si veľakrát vyžadujú individuálny prístup zo strany učiteľov a vychovávateľov.

Výšku IQ nemeráme, ani nebude nikde uvedené. Úlohy sú všestranné a pokrývajú rôzne druhy intelektového nadania. Výsledkom však nie je výška IQ, ale iba počet bodov za vyriešenie testu.

Logické úlohy, z ktorých IQ olympiáda pozostáva, pokrývajú celú škálu intelektových schopností a mapujú nadanie v rôznych oblastiach (napr. verbálne schopnosti, matematické schopnosti, priestorovú orientáciu, praktickú inteligenciu, vrodenú logiku, kreativitu, pamäť, funkčnú gramotnosť). Súťaž je určená pre žiakov II. stupňa základných škôl (5. -9. ročník) a I. stupňa osemročných gymnázií (príma až kvarta).

Forma súťaže je postupová, s cieľom nájsť a ďalej pracovať s mladými talentami. Účasť detí v projekte je bezplatná.

Informácie o IQ Olympiáde
Mix úloh 2017