Hodiny chémie trochu inak
25. 11. 2017

V rámci  Týždňa vedy a techniky sa 9. novembra uskutočnilo na ZŠ, Ul. J. Švermu, podujatie s názvom Chemická šou. Akciou sme sa snažili podnietiť záujem detí o chémiu. Pokusy boli prispôsobené domácemu prostrediu na ktorých realizáciu postačia bežné dostupné pomôcky. Deti boli vopred upozornené, že mnohé z predvedených pokusov nemôžu robiť bez dozoru učiteľa / rodiča /.                                                                                      
Čo je suchý ľad ? Dá sa zapáliť oheň bez zápalky ?  Môžu vám horieť ruky a oheň vás nepopáli ? . Na tieto a mnohé iné otázky odpovedali žiakom 7. – 9. ročníka členovia občianskeho združenia  Spoznávaj vedu, ktorí im predviedli úžasnú šou plnú ohňa, bublín, dymu. Samozrejme, na funkciu osobných asistentov sa hlásilo veľa záujemcov. Nadšené výkriky a spontánny potlesk boli najlepším indikátorom zaujímavosti a príťažlivosti predstavenia.                                                                                                                                    

Pevne verím , že aj medzi našimi žiakmi sa objavia budúci chemici, ktorí nájdu v tejto vede zaľúbenie.
                                                                                      
Mgr. Ján Džara