Harmonogram letných denných mestských táborov
27.5.2019

 H a r m o n o g r a m
letných denných mestských táborov na michalovských základných
školách v roku 2019

turnus termín organizátor
1. turnus 01.07. - 04.07.2019 ZŠ P . Horova, Kpt. Nálepku 16
ZŠ, J. A. Komenského 1
2. turnus 08.07. - 12.07.2019 ZŠ, Okružná 17
ZŠ Teodora Jozefa Moussona, T. J. Moussona 4
3. turnus 15.07. - 19.07.2019 ZŠ, Krymská 5
4. turnus 22.07. - 26.07.2019 ZŠ, J. Švermu 6
5. turnus 29.07. - 02.08.2019 ZŠ, Moskovská 1
6. turnus 05.08 - 09.08.2019 ZŠ, Školská 5

                                                                                                                                                                                

Letné denné tábory sú pre žiakov michalovských základných škôl. Rodičia môžu deti prihlásiť na riaditeľstve základnej školy, ktorá organizuje turnus, v termíne do 24.06.2019.
Poplatok na deň je 6 €.(z toho 1 € desiata a 1,19 € obed)
       
Odbor školstva a športu
MsÚ Michalovce