Fašiangy medzi žiakmi
14.3.2019

  Žijeme v období fašiangov, čiže prechodu od zimy k jari. Toto výnimočné obdobie sa vyznačuje hlavne hodovaním, hravosťou, bujarou zábavou...

Keďže sú fašiangové oslavy v mnohých regiónoch už len spomienkou, chceli sme vniesť trochu zabudnutej histórie zo Zemplína aj medzi našich žiakov v Základnej škole T.J. Moussona.
Melodické tóny huslí, zemplínskych ľudoviek a tancov sa 26. februára rozliehali takmer po celej škole. Žiaci rozhlasového krúžku a masmediálnej výchovy pripravili pre svojich učiteľov a spolužiakov pôsobivé, ale aj poučné fašiangové dopoludnie. Cieľom bolo poukázať na zvyky a fašiangové obyčaje na Zemplíne, a to všetko umocniť zemplínskym folklórom – ľudové tance, čapaše, karičky v sprievode rezkých zemplínskych ľudových piesní.
Bolože to radosti, smiechu, spoločného tanca, ale aj plaču, ktorý vykúzlili naši žiaci pri symbolickom pochovávaní basy, pri lúčení sa s hodovaním a maškrtením. Dozvedeli sme sa, ako vo Veľkých Zalužiciach „vyzvoľovali“ chlapcov za parobkov, aké boli „zapuški“  v Krásnovciach, Pozdišovciach či Zbudzi. A čo znamenalo „zubi plukac“ v Trhovišti, Zalužiciach a v iných obciach Zemplína v čase fašiangov? Alebo čo vieme o „lamaniku“ v Moravanoch, Rakovci nad Ondavou? V redukovanej forme si žiaci  z týchto fašiangových tradícií odniesli mnohé zaujímavé odpovede. Akéže by to bolo hodovanie bez typického pečiva? Všetci žiaci si pochutnali na vysmážaných pampúšikoch, ktoré nám pripravili tety kuchárky.
Čo by sme si mohli z fašiangových tradícií preniesť do dnešnej doby? Mohli by sme si popriať dobro, dobrú úrodu, dážď, a nie sucho, ako to robili mládenci vo fašiangových sprievodoch nielen na Zemplíne. Naši žiaci spoločným spevom a tancom tak odprevadili studené obdobie a už sa tešia na príchod teplejších dní.

Mgr. D. Rudášová