E-twinning seminár na Malte
11.5.2018

E-twinning na Malte (2).jpg

V meste St Julian’s na ostrove Malta sa v dňoch 19 - 21. apríla konal pod záštitou Národnej agentúry pre elektronickú spoluprácu škôl Malty e-twinningový seminár s názvom Celebrating Cultural Diversity and Digital Literacy Through eTwinning (voľne preložené: Oslava kultúrnej rozmanitosti a digitálnej gramotnosti prostredníctvom e-twinningu). Zastúpenie tam mala aj Stredná odborná škola technická Michalovce (jedna zo štyroch slovenských škôl a jediná z východného Slovenska). Vďaka súhlasu vedenia školy nás reprezentovala Mgr. Marcela Harmanová, vyučujúca anglického jazyka.

Počas troch dní prebiehali rôzne prednášky  a workshopy. V deň príchodu to bola prednáška na tému „Migranti na vyučovacej hodine“ a po nej nasledovali aktivity za účelom vzájomného spoznania účastníkov semináru a prvé pokusy nájsť si partnerskú školu pre budúci projekt.

Na druhý deň sme sa zoznámili s elektronickou platformou pre vzdelávanie dospelých v Európe - EPALE a jej využitím. Ďalej seminár ponúkal dva paralelne prebiehajúce workshopy na tému ekoškola a užitočné nástroje na tvorbu projektu. V práci sa pokračovalo už na tému samotnej tvorby projektov a využívania „twinspace“, v ktorom sa celý e-twinningový projekt realizuje.

V posledný deň semináru bolo úlohou účastníkov predstaviť aspoň základnú myšlienku svojho projektu a svojich projektových partnerov. Našimi partnermi v projekte by mali byť študenti z Čiech, Malty a

Portugalska a hlavným cieľom bude,  aby si mladí diskusiou na rôzne témy uvedomili rozmanitosť našich krajín, ale zároveň hľadali to, čo ich spája, a niečo sa o týchto krajinách aj naučili. Rovnako dôležité bude, aby si precvičili svoje jazykové znalosti a zručnosti z angličtiny. Projekt by mal trvať od októbra do marca.

Mgr. Marcela Harmanová